Xây Dựng Xã Hội Học Tập PRC/EPUB/PDF

Ebook Xây Dựng Xã Hội Học Tập đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Xây Dựng Xã Hội Học Tập với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Xây Dựng Xã Hội Học Tập
Xây Dựng Xã Hội Học Tập
Từ khi được xuất bản, cuốn sách Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội đã trở thành một tài liệu hữu ích cho độc giả – những người luôn dành sự ủng hộ đối với những chính sách thúc đẩy sự tiến bộ về khoa học và công nghệ của chính phủ. Cuốn sách là một tác phẩm đầy thuyết phục cho thấy mức sống của chúng ta được cải thiện đáng kể như thế nào là kết quả của việc học cách để học tập, và đưa ra những lý giải làm thế nào mà các quốc gia phát triển và các quốc gia đang phát triển đều có thể xây dựng được một nền kinh tế học tập kiểu mới.
Với lối viết gần gũi, dễ hiểu, cuốn sách Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội (Ấn bản dành cho độc giả) đã truyền tải được thông điệp chính cũng như những phương hướng về mặt chính sách.
Cuốn sách làm sáng tỏ quan điểm cho rằng xây dựng một xã hội học tập đòi hỏi chính phủ phải ban hành được những chính sách có chất lượng trên các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, sở hữu trí tuệ và các lĩnh vực quan trọng khác. Luận điểm chính của cuốn sách – rằng mọi chính sách đều ảnh hưởng tới học tập – có ý nghĩa quan trọng đối với những chính phủ còn chưa quan tâm đến những cách thức đổi mới mà họ có thể vận dụng để thúc đẩy nền kinh tế của đất nước tiến lên phía trước.


Download Ebook Xây Dựng Xã Hội Học Tập Miễn Phí, Tải Sách Xây Dựng Xã Hội Học Tập, Đọc Ebook Xây Dựng Xã Hội Học Tập Online, Ebook Xây Dựng Xã Hội Học Tập Cho Điện Thoại, Tải Ebook Xây Dựng Xã Hội Học Tập Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Xây Dựng Xã Hội Học Tập Cho Android - Iphone - IOS, Download Xây Dựng Xã Hội Học Tập Free Ebook, Xem Sách Xây Dựng Xã Hội Học Tập Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start