Tự Sự Của Trinh Tiết: Nhân Vật Liệt Nữ Trong Văn Học Việt Nam Trung Đại Thế Kỉ X – XIX PRC/EPUB/PDF

Ebook Tự Sự Của Trinh Tiết: Nhân Vật Liệt Nữ Trong Văn Học Việt Nam Trung Đại Thế Kỉ X – XIX đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tự Sự Của Trinh Tiết: Nhân Vật Liệt Nữ Trong Văn Học Việt Nam Trung Đại Thế Kỉ X – XIX với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Tự Sự Của Trinh Tiết: Nhân Vật Liệt Nữ Trong Văn Học Việt Nam Trung Đại Thế Kỉ X - XIX
Tự Sự Của Trinh Tiết: Nhân Vật Liệt Nữ Trong Văn Học Việt Nam Trung Đại Thế Kỉ X – XIX
Nho giáo là một học thuyết đạo đức – chính trị mang màu sắc tôn giáo, hướng tới xây dựng những mẫu hình nhân cách cho nam giới và nữ giới để phục vụ mục đích giáo hóa.
Nhìn từ truyền thống triết học thực hành đạo đức dung hợp tôn giáo – chính trị – luân lý của Nho giáo,  kiểu nhân cách liệt nữ là một mô hình nhân cách quan trọng trong quan niệm của nhà nho, có ảnh hưởng lớn trong lịch sử khu vực Đông Á thời trung đại, trong đó có Việt Nam (do có những tương đồng mang tính lịch sử về văn hóa, văn tự – đồng văn).
Kiểu nhân cách này không chỉ là một minh chứng cho sự ảnh hưởng của văn hóa, văn học Trung Quốc ở khu vực Đông Á mà còn có ảnh hưởng to lớn và lâu dài lên những vấn đề của xã hội Việt Nam hiện đại.
Trong lịch sử văn học Việt Nam Trung đại, kiểu nhân vật liệt nữ có tiến trình vận động song hành với vận mệnh của văn học nhà nho, thậm chí kéo dài thành vệt sang những năm đầu thế kỷ XX, ám ảnh cả trong văn học Việt Nam hiện đại những năm 1932 – 1945 khi công cuộc hiện đại hóa văn học đã diễn ra ồ ạt và mạnh mẽ. Ngay trong giai đoạn văn học khẳng định con người ở Việt Nam thế kỉ XVIII – nửa trước thế kỉ XIX, nhân vật liệt nữ (loại hình nhân cách tuân thủ những tín điều khắt khe nhất của đạo đức Nho giáo) lại xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết.
Việc nghiên cứu trường hợp nhân vật liệt nữ giúp ta hiểu thêm về tiến trình văn học Việt Nam Trung đại và sự vận động của văn học Việt Nam hiện đại trong những ngày đầu tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của truyền thống văn học nhà nho, cũng như giúp người nghiên cứu có thêm tiêu chí đánh giá quá trình Nho giáo hóa bản thân đời sống văn học, cảm quan nhân đạo của các nhà văn, quá  trình nhân đạo hóa – dân chủ hóa nền văn học Việt Nam.


Download Ebook Tự Sự Của Trinh Tiết: Nhân Vật Liệt Nữ Trong Văn Học Việt Nam Trung Đại Thế Kỉ X – XIX Miễn Phí, Tải Sách Tự Sự Của Trinh Tiết: Nhân Vật Liệt Nữ Trong Văn Học Việt Nam Trung Đại Thế Kỉ X – XIX, Đọc Ebook Tự Sự Của Trinh Tiết: Nhân Vật Liệt Nữ Trong Văn Học Việt Nam Trung Đại Thế Kỉ X – XIX Online, Ebook Tự Sự Của Trinh Tiết: Nhân Vật Liệt Nữ Trong Văn Học Việt Nam Trung Đại Thế Kỉ X – XIX Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tự Sự Của Trinh Tiết: Nhân Vật Liệt Nữ Trong Văn Học Việt Nam Trung Đại Thế Kỉ X – XIX Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tự Sự Của Trinh Tiết: Nhân Vật Liệt Nữ Trong Văn Học Việt Nam Trung Đại Thế Kỉ X – XIX Cho Android - Iphone - IOS, Download Tự Sự Của Trinh Tiết: Nhân Vật Liệt Nữ Trong Văn Học Việt Nam Trung Đại Thế Kỉ X – XIX Free Ebook, Xem Sách Tự Sự Của Trinh Tiết: Nhân Vật Liệt Nữ Trong Văn Học Việt Nam Trung Đại Thế Kỉ X – XIX Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start