img941_9
img941_9
1

Từ Marketing Đến Thời Trang Và Phong Cách Sống PRC/EPUB/PDF

Ebook Từ Marketing Đến Thời Trang Và Phong Cách Sống đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Từ Marketing Đến Thời Trang Và Phong Cách Sống với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Marketing có nguyên nghĩa là những động năng làm nên sự vận hành của thị trường. Do vậy, triết lý cơ bản của marketing phải là tìm cách chuyển hóa sự vận hành ấy theo chiều hướng có lợi nhất cho doanh nghiệp…

…Fashion bắt nguồn từ gốc tiếng Pháp là «à la façon de», nghĩa là «theo kiểu cách của…» Và những lĩnh vực «theo kiểu cách của»không chỉ là trang phục, mà còn là trang điểm, trang sức, trang bị và cả những đường hướng trang trí, trang hoàng cho hoàn toàn phù hợp và nhất quán nhằm làm nổi trội toàn tổng thể …

Tiêu dùng, ngày nay, dần dần trở thành những khuôn mẫu văn hóa kiến tạo và thể hiện những lối sống và quan niệm sống, ở những mức sống khác nhau.

Từ đó, việc đào sâu chủ đề marketing ở đây không chỉ hiệu dụng riêng cho các doanh nghiệp chuyên về thời trang, hàng hiệu mà còn được triển khai trong rất nhiều lĩnh vực khác, liên quan mật thiết đến phong cách sống (lifestyle).


Download Ebook Từ Marketing Đến Thời Trang Và Phong Cách Sống Miễn Phí, Tải Sách Từ Marketing Đến Thời Trang Và Phong Cách Sống, Đọc Ebook Từ Marketing Đến Thời Trang Và Phong Cách Sống Online, Ebook Từ Marketing Đến Thời Trang Và Phong Cách Sống Cho Điện Thoại, Tải Ebook Từ Marketing Đến Thời Trang Và Phong Cách Sống Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Từ Marketing Đến Thời Trang Và Phong Cách Sống Cho Android - Iphone - IOS, Download Từ Marketing Đến Thời Trang Và Phong Cách Sống Free Ebook, Xem Sách Từ Marketing Đến Thời Trang Và Phong Cách Sống Trực Tuyến Online...