1

Từ Điển Triết Học Habermas PRC/EPUB/PDF

Ebook Từ Điển Triết Học Habermas đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Từ Điển Triết Học Habermas với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Từ Điển Triết Học Habermas
Từ Điển Triết Học Habermas
Jürgen Habermas (1929-) là một trong những nhà tư tưởng ảnh hưởng nhất của thời đại chúng ta, người bảo vệ mang tư tưởng độc lập cho “dự án tính hiện đại” ở thời kỳ được cho là hậu hiện đại. “Habermas: The Key Concepts” là cuốn sách hướng dẫn từ A đến Z tiện dụng để đi vào nhiều công trình từ triết học, xã hội học, chính trị học, pháp luật đến lý thuyết văn hóa của ông. 
Cuốn sách khảo sát các trước tác của Habermas về:

Chủ nghĩa tư bản
Di truyền học
Pháp luật
Thuyết tân bảo thủ
Thuyết dụng hành phổ quát.

Với những tham khảo chéo đầy đủ cùng những gợi ý đọc thêm rất rộng, đây là cuốn sách tham khảo thiết yếu để tiếp cận một trong những lý thuyết gia xã hội học quan trọng nhất đương đại.
Tác giả Andrew Edgar là giảng viên cao cấp về triết học ở Đại học Cardiff. Ông là tác giả của Triết học Habermas/The Philosophy of Habermas (Acumen, 2005) và Lý thuyết văn hóa: Những khái niệm then chốt/Cultural Theory: The Key Concepts (đồng tác giả với Peter Sedgwick, Routledge, 1999).


Download Ebook Từ Điển Triết Học Habermas Miễn Phí, Tải Sách Từ Điển Triết Học Habermas, Đọc Ebook Từ Điển Triết Học Habermas Online, Ebook Từ Điển Triết Học Habermas Cho Điện Thoại, Tải Ebook Từ Điển Triết Học Habermas Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Từ Điển Triết Học Habermas Cho Android - Iphone - IOS, Download Từ Điển Triết Học Habermas Free Ebook, Xem Sách Từ Điển Triết Học Habermas Trực Tuyến Online...