Triết Học Nhân Sinh PRC/EPUB/PDF

Ebook Triết Học Nhân Sinh đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Triết Học Nhân Sinh với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Triết Học Nhân Sinh

“Triết Học Nhân Sinh” là một tập hợp các đánh giá có tính tổng quan về triết học phương Tây từ góc độ các vấn đề “nhân sinh”, do Stanley Rosen chủ biên với sự cộng tác của nhiều học giả lớn và giáo sư triết học của nhiều trường đại học có tiếng ở phương Tây.

Tác phẩm này phân tích các lớp vấn đề của Triết học nhân sinh qua đánh giá của chính các triết gia nổi tiếng, từ Cổ điển: Socrate (496 tr.CN), Plato (427-347 tr.CN), Aristotle (384-322 tr.CN), R. Descartes (1596-1650), J. J. Rousseau (1712-1778), I. Kant (1724-1804), F. Schiller (1759-1805), G. W. F. Hegel (1770-1831)… cho tới Cận hiện đại: F. Nietzsche (1844-1900), G. W. Leibniz (1646-1716), L. Wittgenstein (1889-1955), D. Hume (1711-1776), E. Husserl (1859-1838).v.v.

Các lớp vấn đề của Triết học nhân sinh phương Tây được phân tích trong tác phẩm này chính là vai trò, vị trí của triết học cùng với các liên ngành triết ứng dụng và ứng dụng triết học trong quan hệ lý thuyết và thực hành nhằm khẳng định “Triết học là một thể hiện giá trị đích thực của bản chất người”. Trên tinh thần đó, tác phẩm được Stanley Rosen triển khai thành sáu phần:

triet-hoc-nhan-sinh-mua-sach-hay

1. Triết học xã hội và triết học chính trị;

2. Triết học tôn giáo;

3. Triết học nghệ thuật và văn hóa;

4. Siêu hình học;

5. Tri thức luận;

6. Triết học khoa học.

Đây cũng chính là kết cấu truyền thống của các vấn đề triết học phương Tây, đồng thời nó cũng phản ảnh lịch sử phân ngành và liên ngành của triết học phương Tây.

*
*

. Triết Học Nhân Sinh Web Tải Sách Miễn Phí


Download Ebook Triết Học Nhân Sinh Miễn Phí, Tải Sách Triết Học Nhân Sinh, Đọc Ebook Triết Học Nhân Sinh Online, Ebook Triết Học Nhân Sinh Cho Điện Thoại, Tải Ebook Triết Học Nhân Sinh Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Triết Học Nhân Sinh Cho Android - Iphone - IOS, Download Triết Học Nhân Sinh Free Ebook, Xem Sách Triết Học Nhân Sinh Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start