13808_p20197.jpg
13808_p20197.jpg

Tống Cung Mười Tám Triều – Tập 2 PRC/EPUB/PDF

Ebook Tống Cung Mười Tám Triều – Tập 2 đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tống Cung Mười Tám Triều – Tập 2 với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

“Tống Cung Mười Tám Triều” là bộ tiểu thuyết lịch sử khái quát lại toàn bộ sự hình thành, phát triển và suy vong của triều đình nhà Tống. Bắt đầu từ thời Ngũ đại, nhà Đường suy tàn, nạn cát cứ xưng hùng, xưng bá nổi lên, Hậu tấn Cao tổ Thạch Kính Đường không biết nhục nhận giặc làm cha; không những chỉ dâng mười sáu châu Yên Vân cho quân Khiết Đan mà còn mở cửa rước giặc vào nhà, biến Trung Quốc tươi đẹp trở thành hoang tàn, đau khổ. Nhà Đường đã chấm dứt vai trò của mình trên vũ đài lịch sử. Sau cuộc binh biến ở Trần Kiều, Khuông Dẫn mặc áo hoàng bào thay nhà Hậu Chu thâu tóm thiên hạ. Lúc đó, Chu Thế Tông vừa qua đời, Khuông Dẫn đưa quân về triều bức ấn chúa bảy tuổi và hoàng hậu trẻ nhường ngôi, còn làm phao lên rằng làm vậy là hợp lòng người, lẽ trời. Lễ Tế thiên phỏng theo Đường ngu, giống thời Nghiêu Thuấn. Lấy niên hiệu Tống Thái Tổ. Nhưng lẽ trời luân chuyển, ân oán rạch ròi, vì tuy đã thống nhất được Hoa Hạ, song Khuông Dẫn không có một ngày yên vui để an hưởng phú quí! Tây Thục mới vừa yên vui thì Triệu Khuông Dẫn qua đời, sự ra đi của nhân vật lịch sử này còn trong huyền án cho muôn đời sau. Thái Tông vừa lê ngôi đã nhốt hoàng hậu vào Tây Cung, giống y như ngày nào Thái Tổ xử sự với hoàng hậu Chu Thế Tông. Rồi đến sự kiện Đứa Chiêu bị Thái Tông ruồng bỏ chết bất đắc kỳ tử…”Tống Cung Mười Tám Triều” là bộ tiểu thuyết lịch sử khái quát lại toàn bộ sự hình thành, phát triển và suy vong của triều đình nhà Tống. Bắt đầu từ thời Ngũ đại, nhà Đường suy tàn, nạn cát cứ xưng hùng, xưng bá nổi lên, Hậu tấn Cao tổ Thạch Kính Đường không biết nhục nhận giặc làm cha; không những chỉ dâng mười sáu châu Yên Vân cho quân Khiết Đan mà còn mở cửa rước giặc vào nhà, biến Trung Quốc tươi đẹp trở thành hoang tàn, đau khổ. Nhà Đường đã chấm dứt vai trò của mình trên vũ đài lịch sử. Sau cuộc binh biến ở Trần Kiều, Khuông Dẫn mặc áo hoàng bào thay nhà Hậu Chu thâu tóm thiên hạ. Lúc đó, Chu Thế Tông vừa qua đời, Khuông Dẫn đưa quân về triều bức ấn chúa bảy tuổi và hoàng hậu trẻ nhường ngôi, còn làm phao lên rằng làm vậy là hợp lòng người, lẽ trời. Lễ Tế thiên phỏng theo Đường ngu, giống thời Nghiêu Thuấn. Lấy niên hiệu Tống Thái Tổ. Nhưng lẽ trời luân chuyển, ân oán rạch ròi, vì tuy đã thống nhất được Hoa Hạ, song Khuông Dẫn không có một ngày yên vui để an hưởng phú quí! Tây Thục mới vừa yên vui thì Triệu Khuông Dẫn qua đời, sự ra đi của nhân vật lịch sử này còn trong huyền án cho muôn đời sau. Thái Tông vừa lê ngôi đã nhốt hoàng hậu vào Tây Cung, giống y như ngày nào Thái Tổ xử sự với hoàng hậu Chu Thế Tông. Rồi đến sự kiện Đứa Chiêu bị Thái Tông ruồng bỏ chết bất đắc kỳ tử…


Download Ebook Tống Cung Mười Tám Triều – Tập 2 Miễn Phí, Tải Sách Tống Cung Mười Tám Triều – Tập 2, Đọc Ebook Tống Cung Mười Tám Triều – Tập 2 Online, Ebook Tống Cung Mười Tám Triều – Tập 2 Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tống Cung Mười Tám Triều – Tập 2 Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tống Cung Mười Tám Triều – Tập 2 Cho Android - Iphone - IOS, Download Tống Cung Mười Tám Triều – Tập 2 Free Ebook, Xem Sách Tống Cung Mười Tám Triều – Tập 2 Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start