Tôn kính Đức Di Đà PRC/EPUB/PDF

Ebook Tôn kính Đức Di Đà đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tôn kính Đức Di Đà với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Tôn kính Đức Di Đà
Bản kinh “Tôn kính Đức Di Đà” có 302 trang, gồm các phần nội dung sau:
I. Hành pháp kinh Di đà
1. Giới thiệu thiết yếu
2. Tụng kinh Di đà
3. Lễ bái theo kinh Di đà
4. Trì chú Vãng sinh
II. Kinh Đại A di đà
Trong đó, kinh Đại A di đà có 5 bản, cùng nằm trong đại tạng Đại chính, tập 12, các trang 265 – 340. Bản 5 là hội dịch, bản dịch quốc âm này dịch theo bản ấy.

Ngài đã dẫn giải “Vài sự độc đáo của kinh Đại di đà” như sau:
“độc đáo 1
kê danh sách côn trùng
Kinh này, và chỉ kinh này, nói rõ mà không phải chỉ nói vài ba lần, rằng “chư thiên, nhân loại, cho đến côn trùng, đều vãng sinh Cực lạc”. Chữ cho đến là bao gồm tất cả loài chim và loài thú. Chỉ nói côn trùng mà không nói vi sinh, vì loài nhỏ nhất này thiếu quan năng và không phải chỉ là động vật.
độc đáo 2
kỵ nhất là hoài nghi
Xác tín có đức Di đà, có cõi Cực lạc, xác tín có đời sau, có nhân quả tội phước. Không nghĩ ngợi lôi thôi, không có thói quen nghi ngờ vớ vẫn, không vô tín ngưỡng như kẻ trí thức mà là tín đồ của chủ nghĩa hoài nghi phá hoại. Xác tín “niệm Phật thì về với Phật”, một lòng một dạ nhớ Phật, niệm Phật, thì “hiện tại và tương lai quyết định thấy Phật”, như đức Đại thế chí nói.
độc đáo 3
tin nguyện lực của Phật
Phật tử cõi Sa bà có 2 vị Thầy: vị Thầy bổn sư, “bổn sư Thích ca”, và vị Thầy bổn tôn, “bổn tôn Di đà”. Vị bổn sư, ở trước mặt, khẩn thiết bổn tôn, trú trên đầu, khẩn thiết hộ trì cho ta niệm Phật. Đức Bổn tôn đã có đại nguyện “ai niệm danh của Ngài thì quyết định vãng sanh quốc độ của Ngài”.
độc đáo 2
Lực gia trì của Phật
Chư Phật có cái Lực bất khả tư nghị, là cái Lực gia trì cho chúng sinh. Cái Lực này của đức Bổn tôn A di đà là độc đáo bậc nhất, lồng lộng trong ánh sáng và hồng danh của Ngài. Một cách bất khả tư nghị, Lực gia trì này của Ngài rung chuyển tâm thức chúng sinh trong mười phương vô lượng quốc độ. Ngài trú đóng trên đỉnh đầu chúng ta, ngày đêm hộ trì cho chúng ta, truyền cảm cho chúng ta. Chúng ta đang sống trong “cái Lực Di đà” của Ngài.
 


Download Ebook Tôn kính Đức Di Đà Miễn Phí, Tải Sách Tôn kính Đức Di Đà, Đọc Ebook Tôn kính Đức Di Đà Online, Ebook Tôn kính Đức Di Đà Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tôn kính Đức Di Đà Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tôn kính Đức Di Đà Cho Android - Iphone - IOS, Download Tôn kính Đức Di Đà Free Ebook, Xem Sách Tôn kính Đức Di Đà Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start