18360_p24776.jpg
1

Toán Tài Chính Và Ứng Dụng (Lý Thuyết Và Bài Tập Có Lời Giải) PRC/EPUB/PDF

Ebook Toán Tài Chính Và Ứng Dụng (Lý Thuyết Và Bài Tập Có Lời Giải) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Toán Tài Chính Và Ứng Dụng (Lý Thuyết Và Bài Tập Có Lời Giải) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Toán Tài Chính Và Ứng Dụng (Lý Thuyết Và Bài Tập Có Lời Giải):

Mục lục:
Chương 1. Lãi suất
Giới thiệu
Lãi đơn
Lãi kép
Tích luỹ và chiết khấu
Tỷ lệ chiết khấu
Tóm tắt chương 1
Hướng dẫn giải bài tập chương 1

Chương 2.Các khoản thanh toán hằng năm và phương trình của giá trị
Giới thiệu
Các khoản thanh toán hằng năm
Các khoản thanh toán hằng năm vô hạn
Phương trình của giá trị
Tóm tắt chương 2
Hướng dẫn giải bài tập chương 2

Chương 3.Gía trị các khoản thanh toán hằng năm thay đổi theo định kỳ
Giới thiệu
Gía trị các khoản thanh toán hằng năm tăng dần
Gía trị các khoản thanh toán hằng năm giảm dần
Chuỗi tiền thanh toán hàng năm tăng theo cấp số nhân
Tóm tắt chương 3
Hướng dẫn giải bài tập chương 3

Chương 4. Tỷ lệ lãi suất quy đổi
Giới thiệu
Kỳ hạn thanh toán nhỏ hơn một năm
Tỷ lệ lãi suất danh nghĩa

Chương 5. Quỹ đầu tư và các khoản vay
Giới thiệu
Phân tích dòng tiền mặt bị giảm
Quỹ đầu tư
Các khoản vay
Tóm tắt chương 5
Hướng dẫn giải bài tập chương 5

Chương 6.Định giá chứng khoán
Giới thiệu
Trái phiếu
Định giá cổ phiếu
Bán khống
Hướng dẫn giải bài tập chương 6

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Toán Tài Chính Và Ứng Dụng (Lý Thuyết Và Bài Tập Có Lời Giải) Miễn Phí, Tải Sách Toán Tài Chính Và Ứng Dụng (Lý Thuyết Và Bài Tập Có Lời Giải), Đọc Ebook Toán Tài Chính Và Ứng Dụng (Lý Thuyết Và Bài Tập Có Lời Giải) Online, Ebook Toán Tài Chính Và Ứng Dụng (Lý Thuyết Và Bài Tập Có Lời Giải) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Toán Tài Chính Và Ứng Dụng (Lý Thuyết Và Bài Tập Có Lời Giải) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Toán Tài Chính Và Ứng Dụng (Lý Thuyết Và Bài Tập Có Lời Giải) Cho Android - Iphone - IOS, Download Toán Tài Chính Và Ứng Dụng (Lý Thuyết Và Bài Tập Có Lời Giải) Free Ebook, Xem Sách Toán Tài Chính Và Ứng Dụng (Lý Thuyết Và Bài Tập Có Lời Giải) Trực Tuyến Online...