Tìm Hiểu Các Quy Định Pháp Luật Dành Cho Bí Thư Đoàn PRC/EPUB/PDF

Ebook Tìm Hiểu Các Quy Định Pháp Luật Dành Cho Bí Thư Đoàn đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tìm Hiểu Các Quy Định Pháp Luật Dành Cho Bí Thư Đoàn với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Tìm Hiểu Các Quy Định Pháp Luật Dành Cho Bí Thư Đoàn

Tìm Hiểu Các Quy Định Pháp Luật Dành Cho Bí Thư Đoàn
 
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất: Luật thanh niên và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai: Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện
Phần thứ ba: Điều lệ Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)
Phần thứ tư: Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Phần thứ năm: Chế độ chính sách đối với thanh niên
Phần thứ sáu: Một số chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh với các Bộ
Phần thứ bảy: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

 


Download Ebook Tìm Hiểu Các Quy Định Pháp Luật Dành Cho Bí Thư Đoàn Miễn Phí, Tải Sách Tìm Hiểu Các Quy Định Pháp Luật Dành Cho Bí Thư Đoàn, Đọc Ebook Tìm Hiểu Các Quy Định Pháp Luật Dành Cho Bí Thư Đoàn Online, Ebook Tìm Hiểu Các Quy Định Pháp Luật Dành Cho Bí Thư Đoàn Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tìm Hiểu Các Quy Định Pháp Luật Dành Cho Bí Thư Đoàn Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tìm Hiểu Các Quy Định Pháp Luật Dành Cho Bí Thư Đoàn Cho Android - Iphone - IOS, Download Tìm Hiểu Các Quy Định Pháp Luật Dành Cho Bí Thư Đoàn Free Ebook, Xem Sách Tìm Hiểu Các Quy Định Pháp Luật Dành Cho Bí Thư Đoàn Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start