TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA PRC/EPUB/PDF

Ebook TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Lời di huấn hùng hồn của cố Hòa thượng Tuyên Hóa nhắc nhở chúng ta về lời dạy của Phật Thích Ca trong kinh Kim Cang:

Tất cả pháp hữu vi,
Như mộng, huyễn, bọt, bóng,
Như sương, cũng như điện,
Nên quán sát như thế
”.
Khi đến thế gian, tôi không có gì cả. Khi rời thế giới này, tôi cũng không mang theo gì cả. Tôi không muốn lưu lại vết tích gì ở cõi đời, vì tôi từ hư không đến và sẽ trở về với hư không”.

tieu-su-hoa-thuong-tuyen-hoa-mua-sach-hay

Thật vậy, dẫu có để lại công nghiệp hoằng dương Phật pháp vĩ đại tại Tây Phương trên ba mươi năm ròng, như tiếp độ biết bao đệ tử xuất gia và tại gia, tạo lập hơn ba mươi đạo tràng và học đường lớn nhỏ, cùng thuyết pháp và phiên dịch hàng trăm kinh điển Đại Thừa, nhưng đối với cố Hòa thượng Tuyên Hóa, Ngài xem những công nghiệp đó như huyễn và như việc: ‘Trong mộng làm Phật sự’, vì đã thể nhập với chân như pháp tánh thường trụ, không còn bốn tướng: ‘Nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả’.
Tuy nhiên, với phàm phu ngu si hữu lậu chúng ta làm sao quên được công đức sâu dày và công nghiệp vĩ đại mà Ngài đã để lại cho những kẻ hậu lai! Vậy, chúng ta hãy cùng nhau đọc qua hành trạng của Ngài được gói gém trong quyển sách Phật giáo nhỏ này để noi gương theo Ngài cùng các bậc Hiền Thánh Tăng mà dũng mãnh tiến bước trên đạo lộ giác ngộ.

Suốt cuộc đời, Ngài luôn khiêm cung, vô ngã, và trải lòng đại bi đến tất cả chúng sanh. Ngài hành đạo không nghỉ ngơi, chỉ muốn dẹp trừ màn vô minh, ngu si đang che lấp bản tánh chân thật của chúng sanh. Ngài mải miết hành đạo vì nền hòa bình của nhân loại, tôn giáo, thế giới. Thật vậy, Ngài đã để lại một tấm gương tu hành sáng ngời bất diệt của một vị Thánh Tăng mà hàng hậu học chúng ta cần phải noi theo ngõ hầu dũng mãnh tiến bước đến đạo quả Bồ Đề vô thượng.
*

*

. TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA Web Tải Sách Miễn Phí


Download Ebook TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA Miễn Phí, Tải Sách TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA, Đọc Ebook TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA Online, Ebook TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA Cho Điện Thoại, Tải Ebook TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA Cho Android - Iphone - IOS, Download TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA Free Ebook, Xem Sách TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start