Thuế & Kế Toán Thuế Việt Nam – Lý Thuyết Và Thực Hành PRC/EPUB/PDF

Ebook Thuế & Kế Toán Thuế Việt Nam – Lý Thuyết Và Thực Hành đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Thuế & Kế Toán Thuế Việt Nam – Lý Thuyết Và Thực Hành với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Thuế & Kế Toán Thuế Việt Nam - Lý Thuyết Và Thực Hành
Ngân sách nhà nước được hình thành chủ yếu từ các khoản đóng góp của thuế từ phía các đơn vị nộp thuế. Trách nhiệm từ phía các doanh nghiệp là đóng đúng, đóng đủ các khoản nghĩ vụ về thuế. Cũng như các nước trên thế giới, Việt Nam đã và đang dần hoàn thiện hệ thống thuế theo hướng hòa nhập với thông lệ quốc tế.
 
Cuốn sách “Thuế và kế toán thuế Việt Nam: Lý thuyết và Thực hành” được biên soạn bởi các giảng viên và những người hành nghề có nhiều kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn về thuế và kế toán thuế. Cụ thể:
 
TS. Phạm Đức Cường, Giám đốc Bạn Đào Tạo, Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường đại học kinh tế quốc dân.
 
TS. Trần Mạnh Dũng, Kiểm toán viên quốc gia – Phó Giám đốc Bạn Đào Tạo, Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường đại học kinh tế quốc dân.
 
Cử Nhân Phạm Hồng Quân, Phó trưởng phòng tài chính chi nhánh Viettel TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội.
 
Ngoài việc giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về các sắc luật thuế và kế toán thuế được cập nhật, nhóm tác giả đã cố gắng đưa ra nhiều ví dụ minh họa nhằm giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc áp dụng các sắc luật thuế.
 
Cuốn sách này được biên soạn trong điều kiện hệ thống thuế của Việt Nam đang có sự cải cách mạnh mẽ và đang trong quá trình Hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế, trong đó có lĩnh vực thuế.
 
Nhóm tác giả cũng nhận được ý kiến chi sẻ, đóng góp từ phía các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, Hội tư vấn thuế Việt Nam, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam, Tổng cục thuế, Bộ tài chính và các tổ chức quốc tế nơi mà các tác giả có thởi gian công tác tại The Word Bank, ADB.
 
MỤC LỤC
 
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM
1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM
2. HỆ THỐNG THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ VIỆT NAM
3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ SỰ ĐỔI MỚI VỀ HỆ THỐNG THẾ TẠI VIỆT NAM
4. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM
 
CHƯƠNG 2: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
2. KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
3. MỘT SỐ SAI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
1. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
2. KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
 
CHƯƠNG 4: THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ KẾ TOÁN THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU
1. THUẾ XUẤT KHẨU VÀ THUẾ NHẬP KHẨU
2. KẾ TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
 
CHƯƠNG 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
1. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
2. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
3. KÊ KHAI TẠM TÍNH, QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
4. RỦI RO TRONG QUYẾT TOÁN THUẾ KHÔNG CHÍNH XÁC
 
CHƯƠNG 6: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
1. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM
2. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM
CHƯƠNG 7: CÁC LOẠI THUẾ KHÁC VÀ KẾ TOÁN CÁC LOẠI THUẾ KHÁC
1.  THUẾ TÀI NGUYÊN VÀ KẾ TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN
2.  THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ TOÁN THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 
CHƯƠNG 8: KIỂM TRA VÀ THANH TRA THUẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
1. KHÍA QUÁT CHUNG VỀ KIỂM TRA VÀ THANH TRA THUẾ
2. NỘI DUNG CỦA KIỂM TRA VÀ THANH TRA THUẾ
3. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ THANH TRA THUẾ
4. QUY TRÌNH KIỂM TRA THUẾ DO CƠ QUAN THUẾ THỰC HIẸN
5. QUY TRÌNH THANH TRA THUẾ DO CƠ QUAN THUẾ THỰC HIỆN.
6. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ THANH TRA THUẾ
7. CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ THANH TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ


Download Ebook Thuế & Kế Toán Thuế Việt Nam – Lý Thuyết Và Thực Hành Miễn Phí, Tải Sách Thuế & Kế Toán Thuế Việt Nam – Lý Thuyết Và Thực Hành, Đọc Ebook Thuế & Kế Toán Thuế Việt Nam – Lý Thuyết Và Thực Hành Online, Ebook Thuế & Kế Toán Thuế Việt Nam – Lý Thuyết Và Thực Hành Cho Điện Thoại, Tải Ebook Thuế & Kế Toán Thuế Việt Nam – Lý Thuyết Và Thực Hành Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Thuế & Kế Toán Thuế Việt Nam – Lý Thuyết Và Thực Hành Cho Android - Iphone - IOS, Download Thuế & Kế Toán Thuế Việt Nam – Lý Thuyết Và Thực Hành Free Ebook, Xem Sách Thuế & Kế Toán Thuế Việt Nam – Lý Thuyết Và Thực Hành Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start