17746_p24154.jpg
17746_p24154.jpg

Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp PRC/EPUB/PDF

Ebook Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Nước ta đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Cùng với sự thay đổi trong chính sách quản lý kinh tế, các quy định về kế toán cũng có nhiều thay đổi nhằm tạo ra sự hoà hợp giữa kế toán Việt Nam với kế toán quốc tế. Tuy nhiên, sự thay đổi thường xuyên của chế độ kế toán cũng đặt ra cho những người làm kế toán nhu cầu phải thường xuyên cập nhật và bổ sung kiến thức về kế toán.
Cuốn sách “Thực hành kế toán doanh nghiệp” nhằm giúp các doanh nghiệp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày tại doanh nghiệp đúng chế độ. Cuốn sách được biên soạn căn cứ vào Chế độ kế toán hiện hành áp dụng trong các doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Luật Kế toán, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Mục lục:
Lời nói đầu
Chương 1: Các vấn đề cơ bản của hạch toán kế toán
Chương 2: Hạch toán tài sản cố định
Chương 3: Hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ và thanh toán với người bán
Chương 4: Hạch toán lao động, tiền lương và các khoản tính theo lương
Chương 5: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương 6: Hạch toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá và thanh toán với người mua
Chương 7: Hạch toán xác định kết quả và phân phối lợi nhuận
Chương 8: Hạch toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các loại tiền vay
Chương 9: Hạch toán thanh toán và trích lập dự phòng
Chương 10: Hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu và vốn quỹ chuyên dùng
Chương 11: Kế toán cổ phiếu trong công ty cổ phần
Chương 12: Kế toán phát hành trái phiếu
Chương 13: Kế toán kinh doanh hàng hoá ở công ty thương mại
Chương 14: Kế toán xuất, nhập khẩu hàng hoá
Chương 15: Báo cáo tài chính
Phần phụ lục

Mời các bạn đón đọc.


Download Ebook Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Miễn Phí, Tải Sách Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp, Đọc Ebook Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Online, Ebook Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Cho Điện Thoại, Tải Ebook Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Cho Android - Iphone - IOS, Download Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Free Ebook, Xem Sách Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start