he-thong-tai-khoan
he-thong-tai-khoan

Hệ Thống Tài Khoản, Phương Pháp Hạch Toán Kế Toán PRC/EPUB/PDF

Ebook Hệ Thống Tài Khoản, Phương Pháp Hạch Toán Kế Toán đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hệ Thống Tài Khoản, Phương Pháp Hạch Toán Kế Toán với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-06-2014);

Phần thứ hai. Hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán kế toán áp dụng cho hệ thống quản lý thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc TABMIS;

Phần thứ ba. Quy trình tổ chức phối hợp và quản lý thu ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2014);

Phần thứ tư. Quy trình quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách qua Kho bạc nhà nước;

Phần thứ năm. Quy trình phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách Trung ương và địa phương áp dụng cho TABMIS;

Phần thứ sáu. Những quy định mới nhất về quản lý, sử dụng và mua sắm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.


Download Ebook Hệ Thống Tài Khoản, Phương Pháp Hạch Toán Kế Toán Miễn Phí, Tải Sách Hệ Thống Tài Khoản, Phương Pháp Hạch Toán Kế Toán, Đọc Ebook Hệ Thống Tài Khoản, Phương Pháp Hạch Toán Kế Toán Online, Ebook Hệ Thống Tài Khoản, Phương Pháp Hạch Toán Kế Toán Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hệ Thống Tài Khoản, Phương Pháp Hạch Toán Kế Toán Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hệ Thống Tài Khoản, Phương Pháp Hạch Toán Kế Toán Cho Android - Iphone - IOS, Download Hệ Thống Tài Khoản, Phương Pháp Hạch Toán Kế Toán Free Ebook, Xem Sách Hệ Thống Tài Khoản, Phương Pháp Hạch Toán Kế Toán Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start