Theo Chân Và Văn Nguyễn Ái Quốc PRC/EPUB/PDF

Ebook Theo Chân Và Văn Nguyễn Ái Quốc đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Theo Chân Và Văn Nguyễn Ái Quốc với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Theo Chân Và Văn Nguyễn Ái Quốc

Cuốn sách là tập hợp hai tiểu luận ngắn nghiên cứu về cuộc đời và những sáng tác văn chương bằng tiếng pháp của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Bằng cái nhìn mới khi đặt những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc qua cái nhìn đồng đại và lịch đại trong lịch sử đất nước để khẳng định tình yêu đất nước của thanh niên Nguyễn Tất Thành đã vượt lên tất cả những lễ giáo, quan niệm đương thời.

Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc lựa chọn là sự đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử khi ấy trong cái nhìn tương quan với con đường cứu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… bạn đọc sẽ tìm thấy ở phần này những bằng chứng thuyết phục đầy khả tín, bởi cách tư duy mới, cách nhìn mới và phương pháp tiếp cận mới về cuộc đời danh nhân văn hóa, người anh hùng của dân tộc Việt Nam – chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ở phần nghiên cứu về những sáng tác văn chương bằng tiếng pháp của Nguyễn Ái Quốc là một cách tiếp cận, một hướng nghiên cứu rất mới về sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh. Lâu nay các nhà nghiên cứu và bạn đọc thường quan tâm và nghiên cứu về sự nghiệp văn chương của Bác Hồ qua thơ của người là chính, tiêu biểu là tập thơ Nhật ký trong tù, mà ít để ý đến những sáng tác văn xuôi của người trong thời gian ở Pháp.

Và chính những sáng tác văn xuôi viết bằng tiếng pháp ấy của Nguyễn Ái Quốc “đã đặt nền móng cho sự hiện đại hóa văn học Việt Nam theo hình ảnh của giai cấp vô sản và chắc chắn đã góp phần xây dựng nền văn học cách mạng ở các nước từng là thuộc địa và phụ thuộc của chủ nghĩa thực dân trên thế giới. viết văn bằng tiếng Pháp, Nguyễn Ái Quốc hướng sự tuyên truyền, vận động và tổ chức cách mạng vào quần chúng nhân dân đông đảo, nhưng thông qua cái cầu nối là những trí thức biết tiếng pháp, thích văn học pháp và tiếng pháp trong sáng, tinh tế.”


Download Ebook Theo Chân Và Văn Nguyễn Ái Quốc Miễn Phí, Tải Sách Theo Chân Và Văn Nguyễn Ái Quốc, Đọc Ebook Theo Chân Và Văn Nguyễn Ái Quốc Online, Ebook Theo Chân Và Văn Nguyễn Ái Quốc Cho Điện Thoại, Tải Ebook Theo Chân Và Văn Nguyễn Ái Quốc Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Theo Chân Và Văn Nguyễn Ái Quốc Cho Android - Iphone - IOS, Download Theo Chân Và Văn Nguyễn Ái Quốc Free Ebook, Xem Sách Theo Chân Và Văn Nguyễn Ái Quốc Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start