Thập Mục Ngưu Đồ PRC/EPUB/PDF

Ebook Thập Mục Ngưu Đồ đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Thập Mục Ngưu Đồ với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

“Mười bức tranh chăn trâu là hình thức dạy “thuật luyện tâm”. Nó được hình thành từ lúc nào không rõ. Chính ngài Vân Thê Châu Hoàng đời nhà Minh – Trung Quốc, trong lời tựa cho mười bức tranh ấy cũng nói là chưa rõ có phải do tay một người hay không?

Trong “Tục Tạng” hiện có hai loại tranh chăn trâu. Một là tranh Đại thừa, hai là tranh Thiền tông. Phổ Minh thiền sư và Cự Triệt thiền sư, mỗi vị lại làm mười bài thi tụng cho mười bức tranh này (Ngài Châu Hoằng cũng không rõ Phổ Minh là ai, ở đâu?). Trong bản “Tân khắc Thiền Tông Thập Mục Ngưu Đồ” do Hồ Văn Hoán soạn, tập còn in thêm mười bức tranh “khổ lạc nhơn duyên” cũng một ý nghĩa là dạy “thuật luyện tâm”.

Mười bức tranh thi tụng này đến Việt Nam lúc nào không rõ. Trong các cuốn lịch sử của Phật giáo Việt Nam hiện có cũng không thấy đề cập vị thiền sư hay cư sĩ nào nhắc nhở đến mười bức tranh này. Nay Phật tử Trần Đình Sơn đưa tới nhờ tôi xem tập Thập Mục Ngưu Đồ tụng luận giải của ngài Quảng Trí, Thiền sư Việt Nam thời vua Lê Dụ tông, mà Phật tử đã sưu tầm, phiên dịch từ bản chữ Hán và chú thích kỹ lưỡng. Nhận được sách tôi rất mừng vì thấy đây là một phát hiện mới làm phong phú thêm cho cuốn lịch sử của Phật giáo Việt Nam được đầy đủ hơn…

…Trước khi vào chính luận, Ngài có viết một đoạn về “chưa chăn”, toàn đề cập những hạng trong giới xuất gia mà không nói gì đến hạng tại gia. Phải chăng, Ngài cho rằng hạng tại gia đã hẳn là hạng “chưa chăn” cho nên không nói đến mà chỉ cốt nói đến những hạng người trong giới xuất gia là hạng gọi là chăn, hoặc chưa chăn tới nơi tới chốn. Quả đây là lời nhắc nhở thâm hậu của Ngài đối với kẻ tu hành…”


Download Ebook Thập Mục Ngưu Đồ Miễn Phí, Tải Sách Thập Mục Ngưu Đồ, Đọc Ebook Thập Mục Ngưu Đồ Online, Ebook Thập Mục Ngưu Đồ Cho Điện Thoại, Tải Ebook Thập Mục Ngưu Đồ Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Thập Mục Ngưu Đồ Cho Android - Iphone - IOS, Download Thập Mục Ngưu Đồ Free Ebook, Xem Sách Thập Mục Ngưu Đồ Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start