18361_p24777.jpg
18361_p24777.jpg

Tập Đoàn Kinh Tế – Lý Luận Và Kinh Nghiệm Quốc Tế Ứng Dụng Vào Việt Nam PRC/EPUB/PDF

Ebook Tập Đoàn Kinh Tế – Lý Luận Và Kinh Nghiệm Quốc Tế Ứng Dụng Vào Việt Nam đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tập Đoàn Kinh Tế – Lý Luận Và Kinh Nghiệm Quốc Tế Ứng Dụng Vào Việt Nam với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Tập Đoàn Kinh Tế – Lý Luận Và Kinh Nghiệm Quốc Tế Ứng Dụng Vào Việt Nam:
Nội dung:

Phần 1: Quan niệm và đặc điểm của tập đoàn kinh tế
Chương 1:Quan niệm về tập đoàn kinh tế
Chương 2: Đặc điểm của tập đoàn kinh tế
Chương 3:  Vai trò của tập đoàn kinh tế.

Phần 2: Hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế
Chương1: Phương thức hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế
Chương 2: Nguyên tắc hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế
Chương 3: Điều kiện hình thành tập đoàn kinh tế.

Phần 3: Mô hình tổ chức tập đoàn kinh tế
Chương 1: Mô hình tập đoàn kinh tế theo cấu trúc nhất nguyên và tập trung quyền lực
Chương 2: Mô hình tập đoàn kinh tế theo cấu trúc holding
Chương 3: Mô hình tập đoàn kinh tế theo cấu trúc hỗn hợp
Chương 4: Tập đoàn kinh tế theo cấu trúc sở hữu
Chương 5: Tập đoàn kinh tế theo dạng liên kết.

Phần 4: Mô hình quản lý
Chương 1: Một số mô hình tổ chức quản lý
Chương 2: Bộ máy quản lý
Chương 3: Bộ máy giám sát
Chương  4:  Bộ máy điều hành.

Phần 5: Quan hệ trong nội bộ tập đoàn kinh tế
Chương1: Quan hệ giao dịch kinh doanh
Chương 2: Quan hệ về tài chính
Chương 3: Quan hệ về đầu tư
Chương 4: Trao đổi thông tin
Chương 5: Nhân sự trong tập đoàn
Chương 6: Quyền tài sản và quản lý kinh doanh
Chương 7: Phân chia lợi ích bên trong tập đoàn
Chương  8: Cơ chế trách nhiệm
Chương 9: Báo cáo tài chính hợp nhất
Chương 10: Cơ chế khuyến khích kết quả hoạt động
Chương  11: Kết nạp, sáp nhập thành viên mới
Chương 12: Văn hóa tập đoàn
Chương 13: Thương hiệu tập đoàn kinh tế.

Phần 6: Một số tập đoàn kinh tế trên thế giới

Phần 7: Một số tập đoàn kinh tế trên thế giới
 Chương1: Tập đoàn thiết kế kiến trúc hiện đại Thượng Hải Trung Quốc
Chương 2: Tập đoàn Thiết bị Vận tải COMIC Trung Quốc
Chương 3: Tập đoàn Thiết bị âm nhạc PDQ Trung Quốc
Chương 4: Tập đoàn Xi măng SIAM Thái Lan
Chương 5: Tập đoàn BOUYGUES Pháp
Chương 6: Tập đoàn Khazanah Malaysia.

Phần 8: Cơ hội cơ cấu lại tổng công ty theo mô hình tập đoàn kinh tế
Chương 1: Tình hình hoạt động của các tổng công ty
Chương 2: Khả năng và triển vọng phát triển tổng công ty thành tập đoàn kinh tế.

Phần 9 : Thách thức và trở ngại đối với việc chuyển đổi các tổng công ty sang mô hình tập đoàn kinh tế
Chương 1: Quy mô và trình độ tích tụ vốn
Chương 2: Chuyên môn hóa và hợp tác, liên kết kinh doanh
Chương  3: Quan hệ với Nhà nước
Chương  4: Cơ chế chính sách phát triển tổng công ty theo hướng tập đoàn.

Phần 10: Cách tiếp cận và phương thức hình thành, phát triển tập đoàn kinh tế
Chương 1: Mục tiêu chuyển đổi và cơ cấu lại tổng công ty
Chương 2: Cơ cấu tập đoàn kinh tế
Chương  3: Cơ chế quản lý của tập đoàn kinh tế
Chương  4: Giải pháp chính sách trong phát triển tập đoàn kinh tế
Chương  5: Quan điểm xây dựng và giải pháp tổ chức tổng công ty theo đề án tập đoàn kinh tế.

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Tập Đoàn Kinh Tế – Lý Luận Và Kinh Nghiệm Quốc Tế Ứng Dụng Vào Việt Nam Miễn Phí, Tải Sách Tập Đoàn Kinh Tế – Lý Luận Và Kinh Nghiệm Quốc Tế Ứng Dụng Vào Việt Nam, Đọc Ebook Tập Đoàn Kinh Tế – Lý Luận Và Kinh Nghiệm Quốc Tế Ứng Dụng Vào Việt Nam Online, Ebook Tập Đoàn Kinh Tế – Lý Luận Và Kinh Nghiệm Quốc Tế Ứng Dụng Vào Việt Nam Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tập Đoàn Kinh Tế – Lý Luận Và Kinh Nghiệm Quốc Tế Ứng Dụng Vào Việt Nam Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tập Đoàn Kinh Tế – Lý Luận Và Kinh Nghiệm Quốc Tế Ứng Dụng Vào Việt Nam Cho Android - Iphone - IOS, Download Tập Đoàn Kinh Tế – Lý Luận Và Kinh Nghiệm Quốc Tế Ứng Dụng Vào Việt Nam Free Ebook, Xem Sách Tập Đoàn Kinh Tế – Lý Luận Và Kinh Nghiệm Quốc Tế Ứng Dụng Vào Việt Nam Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start