Tăng Lương Năm 2018 Và Các Chính Sách Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế PRC/EPUB/PDF

Ebook Tăng Lương Năm 2018 Và Các Chính Sách Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tăng Lương Năm 2018 Và Các Chính Sách Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Tăng Lương Năm 2018 Và Các Chính Sách Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế

Tăng Lương Năm 2018 Và Các Chính Sách Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế

Ngày 13-11-2017, kỳ họp thứ 4 khóa XIV Quốc hội thông qua Nghị quyết số 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Trong đó điểm đáng lưu ý là việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu
đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Và từ ngày 25/1/2018, Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 7-12-2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với
người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành sẽ điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng.

Bên cạnh đó, còn có nhiều văn bản mới của Chính phủ và các cơ quan ban ngành khác quy định chi tiết về mức lương tối thiểu
vùng, các chế độ phụ cấp, trợ cấp, bồi dưỡng, chính sách khen thưởng và đặc biệt quan trọng là hướng dẫn xây dựng hệ thống
thang lương, bảng lương đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Cụ thể như sau: TT số 07/2017/TT-BNV ngày
10-10-2017 về hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ
ngân sách nhà nước; TT số 242/2017/TT-BQP ngày 05-10-2017 Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân,
người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; NĐ số 78/2017/NĐ-CP ngày 30-6-2017
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; NĐ 44/2017/NĐ-CP ngày 14-04-2017 Về việc quy định mức
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Để Quý cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ công chức, viên chức, người lao động kịp thời cập nhật những thông tin mới
trên, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: TĂNG LƯƠNG NĂM 2018 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP,
BẢO HIỂM Y TẾ.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Quy Định Mới Nhất Về Chính Sách Tăng Lương Năm 2018 Và Điều Chỉnh Lương, Đóng Bảo Hiểm Xã Hội;

Phần II. Hướng Dẫn Xây Dựng Thang, Bảng Lương Và Chế Độ Tiền Thưởng, Phụ Cấp, Trợ Cấp Đối Với Người Lao Động;

Phần III. Công Tác An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Và Bảo Vệ Sức Khỏe Người Lao Động;

Phần IV. Hướng Dẫn Thực Hiện Chính Sách Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc, Tự Nguyện;

Phần V. Hướng Dẫn Thực Hiện Chính Sách Bảo Hiểm Y Tế;

Phần VI. Chính Sách Chi Trả Và Hồ Sơ, Quy Trình Giải Quyết Hưởng Các Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội;

Phần VII. Công Tác Thanh Tra Và Cơ Chế Quản Lý Tài Chính, Chi Phí Quản Lý Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất
Nghiệp.


Download Ebook Tăng Lương Năm 2018 Và Các Chính Sách Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế Miễn Phí, Tải Sách Tăng Lương Năm 2018 Và Các Chính Sách Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế, Đọc Ebook Tăng Lương Năm 2018 Và Các Chính Sách Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế Online, Ebook Tăng Lương Năm 2018 Và Các Chính Sách Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tăng Lương Năm 2018 Và Các Chính Sách Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tăng Lương Năm 2018 Và Các Chính Sách Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế Cho Android - Iphone - IOS, Download Tăng Lương Năm 2018 Và Các Chính Sách Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế Free Ebook, Xem Sách Tăng Lương Năm 2018 Và Các Chính Sách Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start