Tài Chính Hành Vi – Tâm Lý Học, Ra Quyết Định Và Thị Trường PRC/EPUB/PDF

Ebook Tài Chính Hành Vi – Tâm Lý Học, Ra Quyết Định Và Thị Trường đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tài Chính Hành Vi – Tâm Lý Học, Ra Quyết Định Và Thị Trường với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Tài Chính Hành Vi - Tâm Lý Học, Ra Quyết Định Và Thị Trường
Quyển sách này lý tưởng cho các hành vi tài chính ngày nay tự chọn – lý thuyết tài chính liên kết và thực hành để hành vi con người. Cuốn sách bắt đầu bằng cách xây dựng khi thành lập, nguyên tắc thông thường về tài chính trước khi chuyển sang nguyên tắc tâm lý của tài chính hành vi, bao gồm cả công nghệ tự động và những thành kiến, quá tự tin, cảm xúc và các lực lượng xã hội. Người đọc tìm hiểu cách thức hành vi con người ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư cá nhân và các học viên tài chính chuyên nghiệp, các nhà quản lý, và các thị trường. Cuốn sách giải thích rõ ràng những gì hành vi tài chính cho thị trường về kết quả quan sát cũng như tâm lý như thế nào những thành kiến ​​có khả năng ảnh hưởng đến hành vi của các nhà quản lý. Người đọc thấy, đầu tay, những tác động của tài chính hành vi trên nghỉ hưu, trợ cấp hưu trí, giáo dục, debiasing, và quản lý khách hàng. Cuốn sách này dành một số lượng đáng kể thời gian kiểm tra cách tài chính hành vi có thể được sử dụng bởi các học viên hôm nay. Độc giả sử dụng lý thuyết và ứng dụng trong mỗi chương với một loạt các bài tập cuối cùng của chương, câu hỏi thảo luận, mô phỏng và thí nghiệm củng cố phương pháp áp dụng của cuốn sách.


Download Ebook Tài Chính Hành Vi – Tâm Lý Học, Ra Quyết Định Và Thị Trường Miễn Phí, Tải Sách Tài Chính Hành Vi – Tâm Lý Học, Ra Quyết Định Và Thị Trường, Đọc Ebook Tài Chính Hành Vi – Tâm Lý Học, Ra Quyết Định Và Thị Trường Online, Ebook Tài Chính Hành Vi – Tâm Lý Học, Ra Quyết Định Và Thị Trường Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tài Chính Hành Vi – Tâm Lý Học, Ra Quyết Định Và Thị Trường Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tài Chính Hành Vi – Tâm Lý Học, Ra Quyết Định Và Thị Trường Cho Android - Iphone - IOS, Download Tài Chính Hành Vi – Tâm Lý Học, Ra Quyết Định Và Thị Trường Free Ebook, Xem Sách Tài Chính Hành Vi – Tâm Lý Học, Ra Quyết Định Và Thị Trường Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start