Sổ Tay Công Tác Thanh Tra, Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí PRC/EPUB/PDF

Ebook Sổ Tay Công Tác Thanh Tra, Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Sổ Tay Công Tác Thanh Tra, Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Sổ Tay Công Tác Thanh Tra, Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí

Sổ Tay Công Tác Thanh Tra, Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí

Công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được nhà nước ta xác định là nhiệm
vụ quan trọng trong lĩnh vực quản lý nhà nước, vì vậy thời gian qua nhiều văn bản pháp quy đã được Đảng, Chính phủ, Thanh
tra Chính phủ ban hành như :Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29-11-2017 Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Hướng dẫn 27-HD/BTGTW ngày 20-02-2017 Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng,
lãng phí, Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP ngày 06-5-2016  Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng
về phòng, chống tham nhũng, Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16-03-2015  Quy định khen thưởng cá nhân có thành
tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng…

Để quý cơ quan ban ngành thuận lợi trong quá trình tìm hiểu và thực thi pháp luật, Trung tâm Sách Pháp luật liên kết với
Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:

SỔ TAY CÔNG TÁC THANH TRA, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Phần thứ hai. Luật Phòng, chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ tư. Luật Thanh tra và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ năm. Quy định xử phạt về thực hành tiết kiệm, lãng phí, chống tham nhũng

 

 


Download Ebook Sổ Tay Công Tác Thanh Tra, Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Miễn Phí, Tải Sách Sổ Tay Công Tác Thanh Tra, Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí, Đọc Ebook Sổ Tay Công Tác Thanh Tra, Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Online, Ebook Sổ Tay Công Tác Thanh Tra, Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Cho Điện Thoại, Tải Ebook Sổ Tay Công Tác Thanh Tra, Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Sổ Tay Công Tác Thanh Tra, Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Cho Android - Iphone - IOS, Download Sổ Tay Công Tác Thanh Tra, Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Free Ebook, Xem Sách Sổ Tay Công Tác Thanh Tra, Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start