congtacphunu.u2769.d20170309.t185430.228470.jpg
congtacphunu.u2769.d20170309.t185430.228470.jpg

Sổ Tay Công Tác Phụ Nữ Trong Các Ban, Ngành, Đoàn, Thể PRC/EPUB/PDF

Ebook Sổ Tay Công Tác Phụ Nữ Trong Các Ban, Ngành, Đoàn, Thể đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Sổ Tay Công Tác Phụ Nữ Trong Các Ban, Ngành, Đoàn, Thể với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Cuốn sách sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về những chủ trương, chính sách của Đảng về công tác phụ nữ ở nước ta cũng như nắm bắt những kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác phụ nữ.

Sách gồm 4 chương:

Chương I: Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử và tổng quan về Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Khắc họa chân dung của người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang qua các thời kỳ lịch sử đáng ghi nhớ của đất nước, bên cạnh đó ghi nhận quá trình hình thành và phát triển tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới;

Chương II: Quan điểm của Đảng ta về vị trí, vai trò của người phụ nữ và công tác phụ nữ trong thời kỳ đổi mới: Nêu rõ tư tưởng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về vị trí, vai trò của người phụ nữ trong xã hội, qua đó còn nêu bật tầm quan trọng của công tác phụ nữ, những thành tựu mà công tác phụ nữ đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng;

Chương III: Các văn bản pháp qui liên quan đến công tác phụ nữ: Toàn văn các văn bản pháp quy có liên quan mật thiết đến công tác phụ nữ trong thời kỳ mới, giúp cho người làm công tác phụ nữ có thể tra cứu, đối chiếu một cách thuận lợi nhất;

Chương IV: Kỹ năng, nghiệp vụ công tác phụ nữ trong các ban, ngành, đoàn thể: Trình bày và hướng dẫn những kĩ năng, nghiệp vụ cần có đối với người làm công tác phụ nữ trong các ban, ngành, đoàn thể.

Cuốn sách là một tài liệu cần thiết dành cho cán bộ làm công tác phụ nữ trong các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ cũng như cán bộ làm công tác phụ nữ trong các ban, ngành, đoàn thể tham khảo, để thực hiện tốt hơn công việc của mình.


Download Ebook Sổ Tay Công Tác Phụ Nữ Trong Các Ban, Ngành, Đoàn, Thể Miễn Phí, Tải Sách Sổ Tay Công Tác Phụ Nữ Trong Các Ban, Ngành, Đoàn, Thể, Đọc Ebook Sổ Tay Công Tác Phụ Nữ Trong Các Ban, Ngành, Đoàn, Thể Online, Ebook Sổ Tay Công Tác Phụ Nữ Trong Các Ban, Ngành, Đoàn, Thể Cho Điện Thoại, Tải Ebook Sổ Tay Công Tác Phụ Nữ Trong Các Ban, Ngành, Đoàn, Thể Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Sổ Tay Công Tác Phụ Nữ Trong Các Ban, Ngành, Đoàn, Thể Cho Android - Iphone - IOS, Download Sổ Tay Công Tác Phụ Nữ Trong Các Ban, Ngành, Đoàn, Thể Free Ebook, Xem Sách Sổ Tay Công Tác Phụ Nữ Trong Các Ban, Ngành, Đoàn, Thể Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start