img017.u4939.d20170324.t084807.189921.jpg
img017.u4939.d20170324.t084807.189921.jpg

Sáu Nhà Chú Giải Tâm Kinh Bát Nhã PRC/EPUB/PDF

Ebook Sáu Nhà Chú Giải Tâm Kinh Bát Nhã đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Sáu Nhà Chú Giải Tâm Kinh Bát Nhã với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Tâm kinh là tâm yểu của 3 đời chỉ Phật, là cương lảnh tồng quát của 600 quyển Đại Bát Nhã và đã được, từ xưa đến nay, trước thuật rất nhiều. Mỗi nhà sớ giải chú trọng về một mặt khác nhau: hoặc là cốt tủy hoặc là trí huệ, hoặc đơn giản, hoặc phiền tạp. Tất cả đều là sở trường của mỗi vị, nhưng đối với người mới học muốn đi vào kho làng pháp báo này – khổ nỗi – không biết bắt đầu từ đâu. Thật là đáng buồn!

Sưu tập 6 bản sớ giải trân quý này với vãn tự biếu đạt, lý giải phân minh, sự lý tròn đầy thích hợp cho nhiều căn cơ học hỏi và in chung một tập để tiện bề tham chiếu. Quả thật, không khác gì châu ngọc lóng lánh của lưới trời Đế Thích. Đáng gọi đây là diện mục của Tâm kinh, đủ sức trịển khai tư Ịộ cho mọi người, hầu giúp mở bày Không Huệ Bát Nhã.

Xin cho nói gọn một lời: Kính thưa các vị Đại đức hữu duyên. Khi xem sớ giải của các bậc cổ đức, chớ khởi tâm phản biệt hơn thua. Một lời hợp ý, đủ khả năng xé nát lưới vô minh. Một chữ vào tâm cùng làm nên đạo chủng.


Download Ebook Sáu Nhà Chú Giải Tâm Kinh Bát Nhã Miễn Phí, Tải Sách Sáu Nhà Chú Giải Tâm Kinh Bát Nhã, Đọc Ebook Sáu Nhà Chú Giải Tâm Kinh Bát Nhã Online, Ebook Sáu Nhà Chú Giải Tâm Kinh Bát Nhã Cho Điện Thoại, Tải Ebook Sáu Nhà Chú Giải Tâm Kinh Bát Nhã Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Sáu Nhà Chú Giải Tâm Kinh Bát Nhã Cho Android - Iphone - IOS, Download Sáu Nhà Chú Giải Tâm Kinh Bát Nhã Free Ebook, Xem Sách Sáu Nhà Chú Giải Tâm Kinh Bát Nhã Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start