SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT PRC/EPUB/PDF

Ebook SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT

SÁU CỬA VÀO ÐỘNG THIẾU THẤT là tên dịch một tác phẩm lớn của thiền Trung Hoa, gọi là Thiếu Thất Lục Môn. Lục môn là sáu cửa, sáu pháp môn – Sáu cửa vào đạo pháp vậy. Ðạo đây là đạo Phật thiền. Trong các ngành Phật giáo, Thiền đứng riêng một chân trời cùng tuyệt, chủ trương chỉ thẳng vào nơi tánh, thấy thẳng nơi tự tâm để tức khắc thành Phật, khỏi phải khổ tu nhiều kiếp. Do đó, Thiền được gọi là tối thượng thừa, nghĩa là cỗ xe tối thượng đi thẳng vào nước Phật. Ai nương cỡi, ai “thừa” cỗ xe ấy tức thành Phật. Nói thế không có nghĩa là cỗ xe lớn nhất so với những cỗ xe khác, xe dê của Thanh văn, xe nai của Duyên giác, xe trâu của Bồ tát v.v… Trái lại tối thượng thừa đích thực là “không còn thừa nào để mà thừa”, nên nói suốt ngày “thừa” mà vẫn như chưa hề “thừa”. Có thừa như thế mới gọi là Phật thừa – cỗ xe Phật. Mất hết điểm so sánh, Thiền mất luôn chỗ đứng giữa các hệ phái. Nói một cách khác, vì mất tất cả nên được lại tất cả. Thiền đương nhiên bao dung tất cả trong một sức chứa vô lượng vô biên: sức chứa của cái không. Nên Thiền, tức là Ðại Ðồng. Và tối thượng thừa tức là vô thừa. Kinh nói: “Lấy vô thừa làm Phật thừa” là nhằm hiển thị cái lý đại đồng ấy vậy.

sau_cua_vao_dong_thieu_that-mua-sach-hay

Trong tinh thần ấy, sáu cửa vào động Thiền không còn là cửa theo như chúng ta thường quan niệm. Thật vậy, phàm nương vào cửa đạo, mượn phương tiện tìm chân lý, ắt dễ kẹt ở cửa, dễ chấp lầm phương tiện làm chân lý. Giữa người và chân lý có một màn ngăn, nên thiền ví mọi “cửa pháp” như chiếc giày mang ở chân: muốn gãi chỗ chân ngứa, hóa ra ta chỉ gãi trên chiếc giày. Muốn được đã ngứa, phải gãi thẳng vào da trần. Muốn thấy sự thật, phải tiếp nhận thẳng sự thật. Thiền Linh Sơn của đức Phật gọi thế là biệt truyền – truyền riêng. Thiền Thiếu Lâm của Ðạt Ma gọi thế là trực chỉ – trỏ thẳng. Và cửa vào đạo hóa ra cửa – không – cửa. Và pháp môn thiền hóa ra pháp – không – pháp. Chính cái pháp không pháp ấy, đức Phật đã mật truyền cho tôn giả Ca Diếp trong bài kệ phó chúc:

Pháp bổn pháp vô pháp,

Vô pháp, pháp diệt pháp.

Kim phó vô pháp thời,

Pháp pháp hà tằng pháp.

*
*

. SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT Web Tải Sách Miễn Phí


Download Ebook SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT Miễn Phí, Tải Sách SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT, Đọc Ebook SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT Online, Ebook SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT Cho Điện Thoại, Tải Ebook SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT Cho Android - Iphone - IOS, Download SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT Free Ebook, Xem Sách SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start