Sách tình huống Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam PRC/EPUB/PDF

Ebook Sách tình huống Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Sách tình huống Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Sách tình huống Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
Cuốn sách này là tài liệu học tập nhằm cung cấp cho người đọc một cách nhìn tổng quan về thực tiễn xét xử của tòa án đối với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bổ sung cho các vấn đề lý luận đã được trình bày trong Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
Cuốn sách này gồm 4 chương:

Chương 1: đối tượng quyền sở hữu trí tuệ
Chương 2: quyền tác giả
Chương 3: quyền sở hữu công nghiệp
Chương 4: mối liên hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ và các đối tượng khác


Download Ebook Sách tình huống Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam Miễn Phí, Tải Sách Sách tình huống Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, Đọc Ebook Sách tình huống Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam Online, Ebook Sách tình huống Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam Cho Điện Thoại, Tải Ebook Sách tình huống Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Sách tình huống Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam Cho Android - Iphone - IOS, Download Sách tình huống Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam Free Ebook, Xem Sách Sách tình huống Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start