Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp PRC/EPUB/PDF

Ebook Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Sách chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017, Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
Thông tư 107/2017/TT-BTC thay thế các văn bản sau đây:
– Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
– Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.
Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về:
– Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;
– Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;
– Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;
– Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị.
Nhằm cung cấp đến quý độc giả những quy định mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp nêu trên, Bộ Tài Chính đã biên soạn và xuất bản cuốn sách: 
Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Sách chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Cuốn sách được Bộ Tài Chính trực tiết biên soạn mang đến cho bạn đọc một cách hiểu và áp dụng thực tế và thông suốt nhất (Thông tư 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017)
Bố cục cuốn sách như sau:
1. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
2. Phụ lục 01: Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc.
3. Phụ lục 02: Hệ thống tài khoản kế toán
4. Phụ lục 03: Hệ thống sổ kế toán
5. Phụ lục 04: Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán
6. Hệ thống sơ đồ kế toán
7. Ví dụ minh họa cụ thể
8. Hệ thống chứng từ kế toán hướng dẫn
Cuốn sách Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp xuất bản lần này ngoài việc giới thiệu đầy đủ nội dung của Thông tư số 107/2017/TT-BTC còn được bổ sung Hệ thống sơ đồ kế toán và một số ví dụ minh họa nhằm cụ thể hóa các quy định của Thông tư số 107/2017/TT-BTC trong việc hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu.
– Tác giả: Bộ Tài Chính- Nhà xuất bản: Tài Chính
– khổ 19x27x5cm
– Dày 663 trang.
– Giá : 350.000đ/quyển.
– Sách xuất bản tháng 12 năm 2018
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!


Download Ebook Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Miễn Phí, Tải Sách Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Đọc Ebook Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Online, Ebook Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Cho Điện Thoại, Tải Ebook Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Cho Android - Iphone - IOS, Download Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Free Ebook, Xem Sách Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start