27010_33480.jpg
27010_33480.jpg

Quản Trị Văn Phòng PRC/EPUB/PDF

Ebook Quản Trị Văn Phòng đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Quản Trị Văn Phòng với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Trong xu thế phát triển của nền kinh tế tri thức hiện nay, công tác văn phòng đang là nhiệm vụ then chốt của nhiều cơ quan, đơn vị để bảo quản, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin có chất lượng cho quá trình quản lý. Thắng lợi trong cạnh tranh phát triển của các tổ chức tuỳ thuộc vào nguồn lực thông tin về chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, công nghệ – kỹ thuật tiên tiến…. Để tăng cường nguồn lực thông tin phải khoa học – hợp lý, phải thu được chuyên môn hoá thành một bộ phận chức năng trong tổ chức. Vì thế việc củng cố, hoàn thiện tổ chức và hoạt động văn phòng để trợ giúp đắc lực về công tác thông tin cho quản lý đang trở thành nhu cầu bức thiết của xã hội. Trước yêu cầu chung đó, việc nghiên cứu Quản trị văn phòng cần phải đạt được sự hiểu biết ở mức độ sâu sắc các nội dung được trình bày trong các chương:

Chương 1: Khái niệm về văn phòng và quản trị văn phòng

Quan niệm về văn phòng

Đối tượng và nội dung nghiên cứu của quản trị văn phòng

Phương pháp nghiên cứu

Đào tạo nhân lực quản trị văn phòng trong tương lai

Chương 2: Cơ cấu tổ chức văn phòng

Tổng quan về tổ chức và cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức văn phòng

Thiết kế tổ chức văn phòng

Quy trình thiết kế cơ cấu tổ chức văn phòng

Các mô hình cơ bản của thiết kế cơ cấu tổ chức văn phòng

Chương 3: Tổ chức và trụ sở văn phòng

Khái niệm và đặc trưng trụ sở văn phòng cơ quan, tổ chức

Yêu cầu và các nguyên tắc của việc bố trí trụ sở văn phòng cơ quan

Các căn cứ bố trí trụ sở văn phòng cơ quan

Mô hình tổ chức trụ sở văn phòng doanh nghiệp

…..

Chương 4: Tổ chức nhân sự văn phòng

Quan niệm về nhân sự văn phòng

Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức nhân sự văn phòng

Căn cứ và các nguyên tắc bố trí nhân sự văn phòng

Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi loại nhân sự trong văn phòng

Nội dung tổ chức nhân sự văn phòng

Đánh giá nhân sự văn phòng

Chương 5: Lập chương trình, kế hoạch

Một vài khái niệm

Mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của công tác lập chương trình kế hoạch

Cơ sở khoa học của công tác lập chương trình kế hoạch

Tiến trình lập chương trình kế hoạch

Chương 6: Lãnh đạo, điều hành công tác văn phòng

Khái niệm, vai trò và vị trí của người lãnh đạo trong hoạt động văn phòng

Nguyên tắc lãnh đạo, điều hành

Nội dung công tác lãnh đạo, điều hành

Giao quyền, uỷ quyền trong hoạt động lãnh đạo, điều hành

….

Chương 7: Kiểm tra hoạt động văn phòng

Khái niệm, vị trí, vai trò và ý nghĩa của kiểm tra hoạt động văn phòng

Phân loại kiểm tra

Các nguyên tắc kiểm tra

Các phương pháp và công cụ kiểm tra hoạt động văn phòng

Quy trình kiểm tra hoạt động văn phòng

Nội dung kiểm tra hoạt động văn phòng

Chương 8: Phân tích đánh giá hoạt động quản trị văn phòng

Sự cần thiết phải phân tích đánh giá hoạt động quản trị văn phòng

Nguyên tắc phân tích quản trị văn phòng

Quy trình phân tích đánh giá quản trị văn phòng

Chương 9: Quản trị văn phòng trong tương lai

Sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ (CMKHCN) hiện đại

Vài nét về tác động của sự phát triển của khoa học công nghệ (KHCN) tới khoa học quản lý, tới quản trị văn phòng

….

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Quản Trị Văn Phòng Miễn Phí, Tải Sách Quản Trị Văn Phòng, Đọc Ebook Quản Trị Văn Phòng Online, Ebook Quản Trị Văn Phòng Cho Điện Thoại, Tải Ebook Quản Trị Văn Phòng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Quản Trị Văn Phòng Cho Android - Iphone - IOS, Download Quản Trị Văn Phòng Free Ebook, Xem Sách Quản Trị Văn Phòng Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start