1

Quản Trị Vận Hành Hiện Đại PRC/EPUB/PDF

Ebook Quản Trị Vận Hành Hiện Đại đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Quản Trị Vận Hành Hiện Đại với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Quản Trị Vận Hành Hiện Đại
Quản trị vận hành là tập các hoạt động tạo giá trị dưới dạng sản phẩm và dịch vụ, bằng cách chuyển các đầu vào thành kết quả đầu ra. Các hoạt động tạo giá trị diễn ra trong mọi tổ chức, và các kỹ thuật quản trị vận hành được áp dụng trong mọi doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ khắp thế giới, từ công ty Sony, Ford hay các chuỗi bán lẻ như Walmart,
Việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ hiệu quả đòi hỏi sự áp dụng tốt các khái niệm, công cụ và kỹ thuật trong quản trị vận hành.
Quản trị sản xuất và vận hành là một trong ba chức năng quan trọng của mọi tổ chức, và liên quan tích hợp với các chức năng khác.
Quản trị vận hành hiện đại của tác giả Đặng Minh Trang và Lưu Đan Thọ sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn hoạt động vận hành bao gồm cả sản xuất hữu hình và dịch vụ vô hình, tầm quan trọng và chức năng của quản trị vận hành, phân biệt được các khái niệm quản trị vận hành trong các ngành nghề khác nhau, đặc biệt có nhiều ví dụ hình ảnh dẫn chứng thực tế giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận.
MỤC LỤC
Chương 1: Tổng quan về quản trị vận hành
Chương 2: Dự báo
Chương 3: Thiết kế sản phẩm, dịch vụ và lựa chọn quá trình vận hành
Chương 4: Hoạch định công suất sản xuất và dịch vụ
Chương 5: Định vị công ty
Chương 6: Bố trí mặt bằng sản xuất và kinh doanh dịch vụ
Chương 7: Hoạch định tổng hợp
Chương 8: Quản trị tồn kho và hoạch định nhu cầu vật tư MRP
Chương 9: Điều độ tác nghiệp
Chương 10: Độ tin cậy và bảo trì máy
Chương 11: Xếp hàng chờ
Chương 12: Mô phỏng


Download Ebook Quản Trị Vận Hành Hiện Đại Miễn Phí, Tải Sách Quản Trị Vận Hành Hiện Đại, Đọc Ebook Quản Trị Vận Hành Hiện Đại Online, Ebook Quản Trị Vận Hành Hiện Đại Cho Điện Thoại, Tải Ebook Quản Trị Vận Hành Hiện Đại Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Quản Trị Vận Hành Hiện Đại Cho Android - Iphone - IOS, Download Quản Trị Vận Hành Hiện Đại Free Ebook, Xem Sách Quản Trị Vận Hành Hiện Đại Trực Tuyến Online...