img847_1_2
img847_1_2

Quản Trị Thương Hiệu – Lý Thuyết Và Thực Tiễn PRC/EPUB/PDF

Ebook Quản Trị Thương Hiệu – Lý Thuyết Và Thực Tiễn đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Quản Trị Thương Hiệu – Lý Thuyết Và Thực Tiễn với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Từ trước đến nay, tài liệu về quản trị thương hiệu khá nhiều nhưng quy trình và cách thức xây dựng thương hiệu chưa rõ ràng nên các doanh nghiệp thường gặp khó khăn khi vận dụng trong xây dựng và quản lý thương hiệu doanh nghiệp. Sách Quản trị Thương hiệu: Lý thuyết và thực tiễn gồm nhiều nội dung liên quan xây dựng và quản lý thương hiệu, hướng dẫn cách thức xây dựng thương hiệu, kết hợp với những ví dụ và tình huống minh họa từ tầm nhìn chiến lược thương hiệu đến hoạt động cụ thể:

– Thương hiệu và những hạn chế trong xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam

– Tầm nhìn thương hiệu và định hướng xây dựng thương hiệu từ các phòng ban

– Quy trình định vị thương hiệu, các chiến lược định vị và tái định vị thương hiệu

– Xác định mô hình kiến trúc thương hiệu phù hợp doanh nghiệp và quản lý danh mục các thương hiệu

– Chiến lược sản phẩm dựa trên thương hiệu

– Xây dựng hệ thống nhận diện và quản lý ứng dụng trong doanh nghiệp

– Thiết kế thương hiệu và cách thiết kế hiệu quả

– Truyền thông thương hiệu, những công cụ truyền thông mới và quản lý truyền thông.

– Cách thức kiểm tra và đánh giá sức khỏe thương hiệu

– Tổ chức quản lý thương hiệu như thương hiệu nội bộ, rủi ro thương hiệu, mở rộng phát triển,…

Cuốn sách với các vấn đề được trình bày kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các lãnh đạo doanh nghiệp, các cán bộ quản lý các phòng ban, các nhà quản trị thương hiệu, các giảng viên, sinh viên,..


Download Ebook Quản Trị Thương Hiệu – Lý Thuyết Và Thực Tiễn Miễn Phí, Tải Sách Quản Trị Thương Hiệu – Lý Thuyết Và Thực Tiễn, Đọc Ebook Quản Trị Thương Hiệu – Lý Thuyết Và Thực Tiễn Online, Ebook Quản Trị Thương Hiệu – Lý Thuyết Và Thực Tiễn Cho Điện Thoại, Tải Ebook Quản Trị Thương Hiệu – Lý Thuyết Và Thực Tiễn Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Quản Trị Thương Hiệu – Lý Thuyết Và Thực Tiễn Cho Android - Iphone - IOS, Download Quản Trị Thương Hiệu – Lý Thuyết Và Thực Tiễn Free Ebook, Xem Sách Quản Trị Thương Hiệu – Lý Thuyết Và Thực Tiễn Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start