20225_p26644mxx187.jpg
20225_p26644mxx187.jpg

Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 2 PRC/EPUB/PDF

Ebook Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 2 đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 2 với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Bạn đang quản lí nhân viên. Cách mà bạn điều phối trách nhiệm của nguồn nhân lực trong phạm vi quản lý của bạn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc.
Rất nhiều hệ thống quản trị nguồn nhân lực không có phương pháp đo lường có hệ thống. Nhiều tổ chức không đánh giá hậu quả ngắn hạn hay dài hạn của các chương trình và hoạt động quản trị nguồn nhân lực của họ.

Quyển “Quản trị nguồn nhân lực” với hai phần:
Phần 1: Giới thiệu các nội dung cơ bản về quản trị nguồn nhân lực chiến lược, vai trò toàn cầu hoá của chính sách nguồn nhân lực, phân tích công việc, lập kế hoạch nguồn nhân lực và tuyển chọn nhân viên.
Phần 2: Giới thiệu các nội dung về quản lý và đánh giá thành tích, huấn luyện và phát triển, khen thưởng và quản lý nguồn nhân lực.

Mục lục:
Lời nói đầu
Phần 3: Phát triển khả năng về nguồn nhân lực
Chương 6: Quản lý và đánh giá kết quả
Mục tiêu
Chúng ta xác định kết quả như thế nào và tại sao chúng ta đánh giá kết quả?
Thiết kế hệ thống đánh giá
Nội dung đo lường
Tóm tắt
Câu hỏi thảo luận
Chương 7:  Đào tạo và phát triển
Mục tiêu
Khái niệm đào tạo và phát triển
Mở rộng việc đào tạo và phát triển
Quan điểm hệ thống về đào tạo
Ước lượng nhu cầu
Phân tích công việc
Phân tích con người
Triển khai chương trình đào tạo
Đánh giá
……
Chương 8: Phát triển nghề nghiệp
Mục tiêu
Định nghĩa
Quan hệ mật thiết của những thay đổi tại nơi làm việc đối với cá nhân và tổ chức
Tầm quan trọng của sự hiểu biết về việc phát triển nghề nghiệp
Tóm tắt
Câu hỏi thảo luận

Phần 4: Chi trả thù lao và quản lý nguồn nhân lực
Chương 9: Thù lao: Lương căn bản và các phúc lợi phụ
Mục tiêu
Phương pháp chi trả thù lao truyền thống
Tóm tắt
Các câu hỏi thảo luận
Chương 10: Trả công theo hiệu suất
Mục tiêu
Những yếu tố quyết định trong hệ thống PFP hiệu quả là gì?
Những vấn đề chính trong chương trình pfp là gì?
Đâu là quan hệ hợp pháp của PFP?
Chọn hệ thống PFP như thế nào?
Kế hoạch PFP cá nhân: hệ thống khuyến khích và trả lương theo công lao
Tóm tắt
Câu hỏi thảo luận
Chương 11: Quản lý mối quan hệ thuê mướn lao động
Mục tiêu
Giới thiệu
Gia nhập công ty
Mối quan hệ liên tục
Sổ tay cho người lao động như những hợp đồng ngầm định
Chấm dứt lao động
Tóm tắt
Câu hỏi thảo luận
Chương 12: Quan hệ lao động và thương lượng tập thể
Mục tiêu
Tạo sao người lao động tham gia vào công đoàn?
Môi trường pháp lý của quan hệ lao động
Người lao động thành lập công đoàn như thế nào?
Những tác động của công nhận
Thương lượng tập thể
……
Chương 13: An toàn lao động và sức khoẻ nhân viên
Mục tiêu
Những tổn thương và bệnh thông thường ở nơi làm việc
Các vấn đề pháp lý liên quan đến sức khoẻ và an toàn
Chương trình giảm tai nạn làm việc
Tuyển chọn
Các vấn đề về sức khoẻ và an toàn hiện nay
Tóm tắt
Câu hỏi thảo luận
Trang điện tử
Phụ lục

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 2 Miễn Phí, Tải Sách Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 2, Đọc Ebook Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 2 Online, Ebook Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 2 Cho Điện Thoại, Tải Ebook Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 2 Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 2 Cho Android - Iphone - IOS, Download Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 2 Free Ebook, Xem Sách Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 2 Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start