Quản Trị Học PRC/EPUB/PDF

Ebook Quản Trị Học đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Quản Trị Học với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Quản Trị Học

Quản Trị Học

Sách được sử dụng làm giáo trình giảng dạy và học tập môn quản trị học cho các lớp đại học chính quy và tại chức của Trường
Đại học Kinh tế và các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cuốn sách tập trung vào các nội dung chính như sau:

Tổng quan về quản trị học và Lịch sử phát triển của các lý thuyết quản trị.

Chức năng hoạch định: Các loại hoạch định; các bước của quá trình hoạch định; hoạch định mục tiêu; hoạch định chiến lược.

Cơ cấu tổ chức: Cấp quản trị và tầm quản trị; phân chia bộ phận; phân quyền và cách thiết lập cơ cấu tổ chức.

Quản trị nhân sự: Tuyển dụng; đánh giá; đào tạo và phát triển nhân sự.

Lãnh đạo: Các mô hình về con người; động cơ thúc đẩy; phong cách lãnh đạo.

Công tác kiểm tra: Bản chất của kiểm tra; các hệ thống kiểm tra; các hình thức và phương pháp kiểm tra.

Truyền thông trong quản trị: Các yếu tố cấu thành quá trình truyền đạt thông tin; thông tin trong tổ chức, thông tin giữa
các cá nhân; các yếu tổ cản trở và các biện pháp nâng cao hiệu quả truyền đạt thông tin.

Ra quyết định quản trị: Các bước ra quyết định; các kỹ thuật ra quyết định; ra quyết định tập thể và ra quyết định cá nhân.


Download Ebook Quản Trị Học Miễn Phí, Tải Sách Quản Trị Học, Đọc Ebook Quản Trị Học Online, Ebook Quản Trị Học Cho Điện Thoại, Tải Ebook Quản Trị Học Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Quản Trị Học Cho Android - Iphone - IOS, Download Quản Trị Học Free Ebook, Xem Sách Quản Trị Học Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start