32110_38645.jpg
32110_38645.jpg

Quản Trị Dự Án – Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư PRC/EPUB/PDF

Ebook Quản Trị Dự Án – Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Quản Trị Dự Án – Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Dự án đầu tư có vai trò quyết định trong thực hiện hoạt động đầu tư. Thiết lập và thẩm định dự án là khâu quan trọng trong công tác chuẩn bị đầu tư. Sự thành bại của hoạt động đầu tư phụ thuộc trực tiếp vào việc ra quyết định cấp giấy phép và thực hiện dự án đầu tư đúng đắn. Cùng phương pháp phân tích dự án, phương pháp phân tích kinh tế và quản trị dự án, là những công cụ hữu hiệu để thực hiện dự án đầu tư có hiệu quả.

Quá trình phát triển của Việt Nam theo hướng đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đòi hỏi việc triển khai ngày càng nhiều các dự án đầu tư phát triển, với nguồn vốn trong và ngoài nước, thuộc mọi thành phần kinh tế; đã và đang góp phần to lớn vào sự tăng trưởng đầy ấn tượng của nền kinh tế nước ta trong quá trình đổi mới.

Cuốn sách “Quản trị dự án (Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư) nhằm đáp ứng một phần vào hệ thống kiến thức về dự án đầu tư đang trở thành một đòi hỏi cấp bách; cũng như trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các cuốn sách “thẩm định dự án đầu tư” đã được in ở lần thứ 7 (1996), lần thứ 2 (1998), lần thứ 3 (1999), lần thứ 4 (2002), lần thứ 5 (2007)

Cuốn sách “Quản trị dự án” (Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư) có thể được sử dụng trong công tác thiết lập, thẩm định, triển khai và quản lý dự án sau giấy phép; đối với các cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và học tập về dự án đầu tư.


Download Ebook Quản Trị Dự Án – Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Miễn Phí, Tải Sách Quản Trị Dự Án – Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư, Đọc Ebook Quản Trị Dự Án – Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Online, Ebook Quản Trị Dự Án – Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Cho Điện Thoại, Tải Ebook Quản Trị Dự Án – Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Quản Trị Dự Án – Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Cho Android - Iphone - IOS, Download Quản Trị Dự Án – Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Free Ebook, Xem Sách Quản Trị Dự Án – Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start