1

Quản Trị Doanh Nghiệp – H. Kent Baker, Ronald Anderson PRC/EPUB/PDF

Ebook Quản Trị Doanh Nghiệp – H. Kent Baker, Ronald Anderson đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Quản Trị Doanh Nghiệp – H. Kent Baker, Ronald Anderson với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Quản Trị Doanh Nghiệp - H. Kent Baker, Ronald Anderson
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Bằng sự bao phủ các hệ thống, qui trình và phương pháp tách rời mối quan hệ giữa nhà quản lý, các cổ đông cuốn sách này cung cấp góc nhìn rõ ràng về hoạt động quản trị. Quyển sách Quản Trị Doanh Nghiệp nhằm cung cấp kiến thức quan trọng một cách toàn diện và có hệ thống nhằm kiểm tra các vấn đề cốt lõi trong Quản trị. Quản trị doanh nghiệp tốt là điều rất quan trọng, bởi vì nó không chỉ tạo nền tảng cho sự phát triển của các tập đoàn, các tổ chức tài chính, thị trường, mà còn là vấn đề cốt lõi dẫn đến tăng trưởng và ổn định của nền kinh tế thế giới.
GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ
H. Kent Baker PHD, CFA, CMA là Giáo sư Tài chính và Nghiên cứu tại Kogod School of Business, American University. Ông đã xuất bản rộng rãi công trình trên những tạp chí học thuật cũng như những tạp chí tài chính hàng đầu như Journal of Finance, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Financial Management, Financial Analysts Journal, Journal of Portfolio Management, and Harvard Business Review. Giáo sư Baker được biết đến như là một trong những tác giả viết nhiều nhất trong lĩnh vực tài chính trong suốt 50 năm qua. Ông có kinh nghiệm tư vấn và đào tạo cho hơn 150 tổ chức, định chế tài chính và các trường đại học nổi tiếng ở Hoa Kì.
Ronald Anderson PHD là Giáo sư nghiên cứu Tài chính, ông đã từng 11 năm nắm giữ chức vụ CEO của công ty Schlumberger. Ông cũng hay xuất hiện trên các tạp chí hàng đầu ở Hoa Kì về Tài Chính, Quản trị, Kế toán, Bất động sản.

Các cuộc khủng hoảng tài chính gần đây cho thấy, quản trị doanh nghiệp thích ứng là điều cần thiết và khác biệt trong môi trường kinh doanh đầy biến động hiện nay. Chứa đựng nhiều kiến thức sâu sắc và những lời khuyên của các chuyên gia, Quản Trị Doanh Nghiệp cung cấp một cái nhìn toàn diện trong quản lý mối quan hệ cổ đông và kiểm tra trạng thái hiện tại của cơ chế quản lý.
Nội dung quyển sách chia thành bốn phần, với những thông tin hướng dẫn cụ thể như sau: Dựa vào kết quả nghiên cứu mới nhất để cung cấp các giải pháp mà không phụ thuộc vào sự phức tạp của lý thuyết và khái niệm quản trị doanh nghiệp. Trú trọng đến các vấn đề cần thiết liên quan đến quản trị doanh nghiệp bao gồm cả về ý tưởng, về vai trò quản lý, xung đột của ban giám đốc, bồi thường điều hành, giám sát công ty, ủy quyền tiếp quản công ty và sự can thiệp điều tiết.
Sử dụng phương pháp tiếp cận có cấu trúc để đưa quản trị doanh nghiệp vào các tình huống cụ thể. Thảo luận về tính cân bằng khi tham gia vào quản trị doanh nghiệp một cách tốt nhất. Tập trung vào quản trị lợi nhuận, mối quan tâm chính mà các doanh nghiệp công khai sở hữu là để cải thiện phúc lợi và giá trị của cổ đông, cuốn sách này giúp bạn hiểu các vai trò của quản trị doanh nghiệp trong thế giới kinh doanh ngày nay và các yêu cầu cần thiết để thực hiện hiệu quả.
Quyển sách sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình quản trị doanh nghiệp!
SG Trading
—————————————————————–
MỤC LỤC QUYỂN SÁCH
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 2. NHỮNG YẾU TỐ TÀI CHÍNH QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Ở MỸ
CHƯƠNG 3. CÁC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 4. NHỮNG THÔNG LỆ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 5. ĐÂU LÀ SAI SÓT CỦA CÁC THÔNG LỆ TỐT NHẤT VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 6. TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP LÊN KẾT QUẢ KINH DOANH
CHƯƠNG 7. NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP QUỐC TẾ
CHƯƠNG 8. LÝ THUYẾT NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CHƯƠNG 9. CÁC LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 10. NGƯỜI ĐẠI DIỆN KHÔNG BỊ TRÓI BUỘC? 
VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 11. KẾT CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC VẪN ĐỀ TỔ CHỨC
CHƯƠNG 12. TÍNH NĂNG ĐA DẠNG CỦA HỘI ĐỒNG
CHƯƠNG 13. CÁC ỦY BAN DƯỚI HỘI ĐỒNG
CHƯƠNG 14. CÁC THÙ LAO ĐIỀU HÀNH
CHƯƠNG 15. ĐÂU LÀ SAI SÓT CỦA CÁC THÔNG LỆ TỐT NHẤT VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 16. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỀ CƠ CẤU SỠ HỮU
CHƯƠNG 17. TÁC ĐỘNG CỦA CHỦ QUYỀN QUẢN LÝ
CHƯƠNG 18. GIÁM SÁT DOANH NGHIỆP BỞI CÁC CỔ ĐÔNG CHI PHỐI
CHƯƠNG 19. QUẢN TRỊ CÁC CÔNG TY GIA ĐÌNH
CHƯƠNG 20. CÁC CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC VÀ CÁC CÔNG TY KHÁC
CHƯƠNG 21. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ CỦA CHỦ NGHĨA CỔ ĐÔNG TÍCH CỰC
CHƯƠNG 22. HÀNH VI ĐIỀU HÀNH
CHƯƠNG 23. QUẢN TRỊ THỂ CHẾ NGÂN HÀNG. 
CHƯƠNG 24. NHỮNG BÊN LIÊN QUAN KHÔNG CÓ VỐN SỠ HỮU
CHƯƠNG 25. TRANH CỬ HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHƯƠNG 26. THÂU TÓM VÀ TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 27. THÂU TÓM DOANH NGHIỆP VÀ TẠO RA LỢI NHUẬN
CHƯƠNG 28. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
CHƯƠNG 29. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ ĐƯỜNG LỐI QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 30. CÁC KHÍA CẠNH KINH TẾ CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP


Download Ebook Quản Trị Doanh Nghiệp – H. Kent Baker, Ronald Anderson Miễn Phí, Tải Sách Quản Trị Doanh Nghiệp – H. Kent Baker, Ronald Anderson, Đọc Ebook Quản Trị Doanh Nghiệp – H. Kent Baker, Ronald Anderson Online, Ebook Quản Trị Doanh Nghiệp – H. Kent Baker, Ronald Anderson Cho Điện Thoại, Tải Ebook Quản Trị Doanh Nghiệp – H. Kent Baker, Ronald Anderson Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Quản Trị Doanh Nghiệp – H. Kent Baker, Ronald Anderson Cho Android - Iphone - IOS, Download Quản Trị Doanh Nghiệp – H. Kent Baker, Ronald Anderson Free Ebook, Xem Sách Quản Trị Doanh Nghiệp – H. Kent Baker, Ronald Anderson Trực Tuyến Online...