Quản Trị Chuỗi Cung Ứng PRC/EPUB/PDF

Ebook Quản Trị Chuỗi Cung Ứng đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Quản Trị Chuỗi Cung Ứng với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Quản Trị Chuỗi Cung Ứng
Quản Trị Chuỗi Cung Ứng
Chuỗi cung ứng bao gồm các công ty và hoạt động kinh doanh cần thiết để thiết kế, sản xuất, phân phối và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ. Các hoạt động kinh doanh tuỳ thuộc vào chuỗi cung ứng cung ứng cung cấp cho họ những gì họ cần để tồn tại và phát triển. Mỗi doanh nghiệp phù hợp với một hoặc nhiều chuỗi cung ứng có vai trò nhất định trong từng chuỗi cung ứng đó.
Tốc độ thay đổi và sự bất ổn về sự tiến triển của thị trường đã khiến các công ty cần hiểu rõ về chuỗi cung ứng mà họ tham gia và hiểu được vai trò của họ. Các công ty nào biết cách xây dựng và tham gia vào những chuỗi cung ứng mạnh sẽ có lợi thế cạnh tranh bền vững trong thị trường của họ. Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả đòi hỏi cải tiến đồng thời các mức độ dịch vụ khách hàng và tính hiệu quả các hoạt động nội bộ của công ty trong chuỗi cung ứng.
Dịch vụ khách hàng ở mức cơ bản nhất có nghĩa là luôn luôn đạt tỷ số đáp ứng đơn đạt hàng cao, tỷ số giao hàng đúng thời hạn cao, và tỷ số sản phẩm khách hàng trả lại vì bất cứ lý do gì thấp. Tính hiệu quả trong nội bộ công ty trong một chuỗi cung ứng có nghĩa là các công ty này có tỷ số thu hồi vốn đầu tư vào hàng tồn kho và vào các tài sản khác hấp dẫn và họ có cách giảm thiểu các chi phí sản xuất và kinh doanh


Download Ebook Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Miễn Phí, Tải Sách Quản Trị Chuỗi Cung Ứng, Đọc Ebook Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Online, Ebook Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Cho Điện Thoại, Tải Ebook Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Cho Android - Iphone - IOS, Download Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Free Ebook, Xem Sách Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start