1

Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế & Viết Luận Văn Thạc Sỹ (Tái Bản 2018) PRC/EPUB/PDF

Ebook Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế & Viết Luận Văn Thạc Sỹ (Tái Bản 2018) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế & Viết Luận Văn Thạc Sỹ (Tái Bản 2018) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế & Viết Luận Văn Thạc Sỹ (Tái Bản 2018)
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ
Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế là lĩnh vực trang bị cho người học những quan điểm, nhận thức, phương pháp và công cụ cần thiết để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học đúng phương pháp và có chất lượng. Vì vậy, lĩnh vực này đã được đưa vào giảng dạy tại bậc cao học và tiến sĩ trong các trường đại học khối ngành kinh tế và quản trị trong nhiều năm qua. Trên thế giới, tài liệu về phương pháp nghiên cứu rất phong phú, từ tổng quát đến chuyên sâu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tài liệu môn học này rất hạn chế cho người học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế được biên soạn bởi chuyên gia trong lĩnh vực này là PGS. TS Đinh Phi Hổ, hi vọng sách sẽ giúp ích cho bạn đọc có thể nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, là nền tảng cho những sáng tạo và đột phá tư duy về mặt dài hạn.
Quyển sách này ra đời nhằm giúp cho học viên cao học và nghiên cứu sinh có thêm tài liệu về phương pháp nghiên cứu bằng tiếng việt. Nội dung của giáo trình bao gồm những kiến thức nền tảng nhất trong nghiên cứu khoa học hàn lâm: xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học. 
Cuốn sách sẽ giúp ích cho bạn đọc muốn tìm hiểu về lĩnh vực này!
———————————————————-
MỤC LỤC
Phần 1: Tổng quan về phương pháp và quy trình nghiên cứu, gồm 2 chương: Tổng quan về phương pháp nghiên cứu trong kinh tế và Quy trình nghiên cứu.
Phần này giúp người đọc hiểu rõ bản chất của nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu kinh tế nói riêng, cách tiếp cận nghiên cứu theo phương pháp quy nạp và suy diễn, và phân biệt được cách tiếp cận định tính – định lượng, nhất là làm quen với cách tiếp cận nghiên cứu hỗn hợp và thấy rõ sự khác biệt giữa đề tài nghiên cứu khoa học và luận án nghiên cứu.
Phần 2: Viết đề cương và luận văn thạc sĩ, gồm 3 chương: Viết đề cương luận văn thạc sĩ; Viết luận văn thạc sĩ; và Viết bài báo khoa học.
Nội dung chủ yếu của phần này trình bày cách viết một đề cương và luận văn thạc sĩ đạt chuẩn trong nước và thế giới. Đặc biệt, phần này giúp người đọc thấy được sự khác biệt về hình thức và nội dung của đề cương cũng như luận văn giữa các trường đại học trong và ngoài nước, và giữa các trường đại học trong nước. Trong phần này tác giả cũng trình bày cách thức viết một bài báo khoa học kinh tế đáp ứng yêu cầu của các tạp chí khoa học chuyên ngành.
Phần 3: Các công cụ phân tích cho nhà nghiên cứu, gồm 5 chương: Kiểm định thống kê; Ứng dụng phân tích hồi quy tuyến tính đa biến; Ứng dụng mô hình hồi quy binary logistic; Mô hình phân tích nhân tố khám phá; và Mô hình phân tích hồi quy dữ liệu bảng.
Nội dung chính của phần này cung cấp cho người đọc kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng công cụ phân tích trong nghiên cứu; đặc biệt là việc sử dụng phần mềm SPSS và  EIEWS trong phân tích. Phần này cũng bao gồm kiến thức về công cụ phân tích thống kê, và ứng dụng phân tích các mô hình kinh tế lượng thường được sử dụng trong nghiên cứu hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới: hồi quy tuyến tính, hồi quy binary logistic, phân tích nhân tố khám phá, và hồi quy dữ liệu bảng. Mỗi mô hình ứng dụng trong kinh tế được trình bày trên 4 khía cạnh: Luận cứ khoa học của mô hình; Mô hình định lượng cụ thể và thích hợp được lựa chọn; Sử dụng phần mềm thống kê để vận hành mô hình; và Tình huống cụ thể cho người đọc tự ứng dụng. Trong sách này, tác giả sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 18.0 và EVIEWS 8.1 để hướng dẫn xử lý dữ liệu và kèm phụ lục dữ liệu cho phân tích, bảng câu hỏi khảo sát ở cuối mỗi chương. Cần nhấn mạnh rằng cuốn sách này không đi sâu vào việc chứng minh các công cụ kiểm định của kinh tế lượng mà chỉ tập trung vào việc ứng dụng chúng trong phân tích kết quả của mô hình định lượng.


Download Ebook Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế & Viết Luận Văn Thạc Sỹ (Tái Bản 2018) Miễn Phí, Tải Sách Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế & Viết Luận Văn Thạc Sỹ (Tái Bản 2018), Đọc Ebook Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế & Viết Luận Văn Thạc Sỹ (Tái Bản 2018) Online, Ebook Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế & Viết Luận Văn Thạc Sỹ (Tái Bản 2018) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế & Viết Luận Văn Thạc Sỹ (Tái Bản 2018) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế & Viết Luận Văn Thạc Sỹ (Tái Bản 2018) Cho Android - Iphone - IOS, Download Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế & Viết Luận Văn Thạc Sỹ (Tái Bản 2018) Free Ebook, Xem Sách Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế & Viết Luận Văn Thạc Sỹ (Tái Bản 2018) Trực Tuyến Online...