Phong Trào Đồng Khởi (1959 – 1960) Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954 – 1975) PRC/EPUB/PDF

Ebook Phong Trào Đồng Khởi (1959 – 1960) Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954 – 1975) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phong Trào Đồng Khởi (1959 – 1960) Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954 – 1975) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Phong Trào Đồng Khởi (1959 - 1960) Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954 – 1975)

Phong Trào Đồng Khởi (1959 – 1960) Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954 – 1975)

Trong quyển “Lịch sử nước ta” (1941), được viết khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã mở đầu
bằng các câu thơ lục bát:

“Dân ta phải biết sử ta,

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”

Câu thơ hàm chứa một nội dung về phương pháp luận sử học (sự cần thiết phải học lịch sử dân tộc) và phương pháp học tập
lịch sử (phải biết để hiểu (tường) lịch sử). Qua lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập, Bác Hồ đã khơi dậy lòng
tự hào dân tộc.

“Xét trong lịch sử Việt Nam,

Dân ta vốn cũng vẻ vang anh hùng.

Nhiều phen đánh Bắc dẹp Đông,

Oanh oanh, liệt liệt con Rồng, cháu Tiên”

Một dân tộc như vậy không thể chịu ách áp bức, bóc lột, bị khinh khi, nên phải “mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau.” Bài
học đoàn kết rút ra từ lịch sử, trở thành một tư tưởng, nguyên lý, chiến lược đấu tranh:

“Dân ta nên nhớ chữ đồng,

Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”

 


Download Ebook Phong Trào Đồng Khởi (1959 – 1960) Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954 – 1975) Miễn Phí, Tải Sách Phong Trào Đồng Khởi (1959 – 1960) Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954 – 1975), Đọc Ebook Phong Trào Đồng Khởi (1959 – 1960) Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954 – 1975) Online, Ebook Phong Trào Đồng Khởi (1959 – 1960) Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954 – 1975) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Phong Trào Đồng Khởi (1959 – 1960) Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954 – 1975) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Phong Trào Đồng Khởi (1959 – 1960) Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954 – 1975) Cho Android - Iphone - IOS, Download Phong Trào Đồng Khởi (1959 – 1960) Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954 – 1975) Free Ebook, Xem Sách Phong Trào Đồng Khởi (1959 – 1960) Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954 – 1975) Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start