18597_p25013.jpg
18597_p25013.jpg

Phong Thần Diễn Nghĩa – Trọn Bộ PRC/EPUB/PDF

Ebook Phong Thần Diễn Nghĩa – Trọn Bộ đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phong Thần Diễn Nghĩa – Trọn Bộ với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Vào đời Nghiêu, Thuấn có người vợ thứ của vua Đế Cốt đi cầu con ở gò Cao Mai thấy trứng chim én rơi trước mặt, bà cho là điềm lành liền nhặt lấy nuốt vào bụng. Quả nhiên, sau đó thụ thai sinh được con trai đặt tên là Khiết.
Về sau ông Khiết phò giúp vua Nghêu, vua Thuấn làm đến chức Tư Đồ và có nhiều công lao nên được phong cho lạc ấp, cai quản một xứ rộng lớn.
Các con cháu ông Khiết nối chức cai trị lạc ấp cho đến đời ông Thái ất tức là Thành Thang.

Ông Thành Thang là người nhân đức và trung hậu. Bấy giờ ông có ông Y Doãn là người tài trí nhưng không gặp thời cẩn cư cày ruộng ở Sằn Dã. Thành Thang bèn đến đón về và tiến cử cho vua Kiệt nhà Hạ, nhưng vua Kiệt không biết dùng người hiền tài, chỉ thích những kẻ a dua nịnh hót nên Y Doãn bỏ vua mà trở về với Thành Thang.
Vua Kiệt khi ấy ngày càng chìm đắm trong tửu sắc. Có Gián quan tên là Long Phùng là một viên quan có nhiều công lao đem lời can gián thì bị vua Kiệt giết hết thảy các quan đều sợ hãi không dám mở lời.

Ông Thành Thang cũng đến khóc lóc khuyên giải nhưng vua Kiệt không những không nghe mà còn giam ông ở Hạ Đài một thời gian dài sau mới thả.
Trong lúc vua Kiệt trác táng thế thì ông Thành Thang lại có tiếng trong khắp thiên hạ là người nhân đức, trung hậu.
Một lần ông Thành Thang gặp một người đang vây lưới săn bắt ngoài cánh đồng. Người đi săn khấn rằng: “Trên thì sa xuống, dưới thì chui lên, tất cả bốn phương đều vào đây cả”.

Ông Thành Thang nghe lời khấn thế thì than rằng:”Nếu thế thì tất cả cầm thú đều bị bắt hết”. Ông bèn nói người thợ săn chỉ để một mặt lưới con ba mặt kia phải mở ra hết rồi bảo người ấy vái rằng:”Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu không muốn sống thì hãy chui vào lưới”. Bởi thế mà chim thú đều ra khỏi lưới hết, chuyện này sau trở thành tích: mở lưới Thành Thang.
Giăng lưới săn bắt mà chỉ để giăng một mặt, chừa chỗ cho con mồi chạy trốn thì lòng nhân đức quả không ai bằng Thành Thang. Tiếng đồn về ông đến tận cõi Nam Hải, thiên hạ đều khen ông là người đức lớn và có hơn bốn mươi nước về theo.

Sau vua Kiệt vô đạo khiến lương dân trăm cay ngàn đắng. Thành Thang có Y Doãn phò giúp đánh đuổi vua Kiệt đến tận Nam Sào. Các nước chư hầu đồng tôn Thành Thang làm vua, ông từ chối mãi nhưng không được đành lên ngôi Thiên tử mở đầu nhà Thương đóng đô ở đất Bạt.
Vua Kiệt trước đây đặt ra các điều tàn ác nay đều được Thành Thang bỏ rồi thay bằng các điều luật có lợi cho dân và lấy đức để giáo dục mọi người nên ai nấy đều về theo cả. ……”


Download Ebook Phong Thần Diễn Nghĩa – Trọn Bộ Miễn Phí, Tải Sách Phong Thần Diễn Nghĩa – Trọn Bộ, Đọc Ebook Phong Thần Diễn Nghĩa – Trọn Bộ Online, Ebook Phong Thần Diễn Nghĩa – Trọn Bộ Cho Điện Thoại, Tải Ebook Phong Thần Diễn Nghĩa – Trọn Bộ Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Phong Thần Diễn Nghĩa – Trọn Bộ Cho Android - Iphone - IOS, Download Phong Thần Diễn Nghĩa – Trọn Bộ Free Ebook, Xem Sách Phong Thần Diễn Nghĩa – Trọn Bộ Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start