18377_p24793.jpg
18377_p24793.jpg

Phát Triển Kinh Tế Vùng Trong Quá Trình Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá PRC/EPUB/PDF

Ebook Phát Triển Kinh Tế Vùng Trong Quá Trình Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phát Triển Kinh Tế Vùng Trong Quá Trình Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Phát Triển Kinh Tế Vùng Trong Quá Trình Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá:
Mục Lục:
Chương 1: Một số lý luận cơ bản về vùng và phát triển vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Một số lý luận cơ bản về vùng
Phát triển vùng trong quá trình công nghiệp hóa ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam
Hệ thống các vùng kinh tế ở Việt Nam và lựa chọn vùng để nghiên cứu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chương 2: Điều kiện, yếu tố và thực trạng phát triển vùng phát triển vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Đánh giá chung về điều kiện và yếu tố phát triển vùng
Thực trạng phát triển kinh tế vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Đánh giá chung những đặc điểm và thách thức đối với các vùng khi bước vào quá trình rút ngắn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Chương 3: Quan điểm, phương hướng và giải pháp phát triển vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2020
Quan điểm
Luận giải các khả năng tăng trưởng và cơ cấu các vùng đến năm 2020 để làm cơ sở xác định phương hướng phát triển vùng
Phương hướng cơ bản công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo vùng
Xác định bước đi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút ngắn đối với các vùng
Đánh giá chung việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút ngắn các vùng từ nay đến năm 2020
Một số giải pháp chủ yếu thực hiện rút ngắn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo vùng lãnh thổ đến năm 2020.

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Phát Triển Kinh Tế Vùng Trong Quá Trình Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Miễn Phí, Tải Sách Phát Triển Kinh Tế Vùng Trong Quá Trình Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá, Đọc Ebook Phát Triển Kinh Tế Vùng Trong Quá Trình Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Online, Ebook Phát Triển Kinh Tế Vùng Trong Quá Trình Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Cho Điện Thoại, Tải Ebook Phát Triển Kinh Tế Vùng Trong Quá Trình Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Phát Triển Kinh Tế Vùng Trong Quá Trình Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Cho Android - Iphone - IOS, Download Phát Triển Kinh Tế Vùng Trong Quá Trình Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Free Ebook, Xem Sách Phát Triển Kinh Tế Vùng Trong Quá Trình Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start