246368_p73483ebiatruoc.u2769.d20170307.t105640.874213.jpg
246368_p73483ebiatruoc.u2769.d20170307.t105640.874213.jpg
1

Phật Học Tinh Hoa (Tái Bản 2017) PRC/EPUB/PDF

Ebook Phật Học Tinh Hoa (Tái Bản 2017) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phật Học Tinh Hoa (Tái Bản 2017) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Phật giáo ra đời từ một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại – Ấn Độ – và nhanh chóng phổ biến tại các nước phương Đông. Trải qua nhiều thế kỷ, với những biến động, thăng trầm, dù bị chia rẽ thành nhiều tông phái với nhiều lập trường giáo lý khác nhau nhưng Phật giáo vẫn giữ vững tinh thần chủ đạo của mình: từ bi, hỷ xả, khoan dung, đại lượng. Có lẽ vì thế mà Phật giáo luôn có chỗ đứng trong cộng đồng và tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau (kết hợp với tín ngưỡng dân gian, hoặc với Nho giáo và Đạo giáo.v.v). Tại Việt Nam, việc nghiên cứu Phật học không chỉ giới hạn trong phạm vi các trường Đại học, các hội đoàn chuyên môn, mà đã lan ra đến nhiều tầng lớp trong xã hội. Nhiều cuốn sách về Phật học đã ra đời, với nhiều trình độ khác nhau để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Phật giáo. Phật học tinh hoa của Thu Giang Nguyễn Duy Cần là một cuốn sách dành cho những người bước đầu tìm hiểu Phật giáo. Có thể coi đây là một cuốn sách đại cương triết học Phật giáo hoặc nhập môn Phật học đều được.


Download Ebook Phật Học Tinh Hoa (Tái Bản 2017) Miễn Phí, Tải Sách Phật Học Tinh Hoa (Tái Bản 2017), Đọc Ebook Phật Học Tinh Hoa (Tái Bản 2017) Online, Ebook Phật Học Tinh Hoa (Tái Bản 2017) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Phật Học Tinh Hoa (Tái Bản 2017) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Phật Học Tinh Hoa (Tái Bản 2017) Cho Android - Iphone - IOS, Download Phật Học Tinh Hoa (Tái Bản 2017) Free Ebook, Xem Sách Phật Học Tinh Hoa (Tái Bản 2017) Trực Tuyến Online...