Pháp Luật Về Thanh Tra Nhân Dân (Sách Chuyên Khảo) PRC/EPUB/PDF

Ebook Pháp Luật Về Thanh Tra Nhân Dân (Sách Chuyên Khảo) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Pháp Luật Về Thanh Tra Nhân Dân (Sách Chuyên Khảo) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Pháp Luật Về Thanh Tra Nhân Dân (Sách Chuyên Khảo)
Pháp Luật Về Thanh Tra Nhân Dân (Sách Chuyên Khảo)
Thanh tra nhân dân là hình thức giám sát của nhân dân ở cơ sở đối với các chủ thể được ủy thác thi hành quyền lực công; là công cụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và quản lý nhà nước; là phương thức thực hiện và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Sự xuất hiện của thiết chế thanh tra nhân dần bắt nguồn từ bản chất của nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Các triết lý, tư tưởng về dân chủ, về kiểm soát quyền lực nhà nước trong lịch sử nhân loại là nền tảng cho sự ra đời của thiết chế đặc biệt này ở Việt Nam.
Tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân – hình thức hoạt động của thanh tra nhân dân ở cơ sở – đã được quy định và ngày càng hoàn thiện trong các chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn bản pháp luật vể Thanh tra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn và các văn bản pháp luật về dân chủ ở cơ sở.
Nhằm giúp độc giả tiếp cận có hệ thống về thiết chế và phương thức dân chủ này, chuyên khảo Pháp luật về thanh tra nhân dân sẽ phân tích, lý giải các cơ sở tư tưởng – chính trị cho sự ra đời của thanh tra nhân dân, bản chất của thanh tra nhân dân.
 


Download Ebook Pháp Luật Về Thanh Tra Nhân Dân (Sách Chuyên Khảo) Miễn Phí, Tải Sách Pháp Luật Về Thanh Tra Nhân Dân (Sách Chuyên Khảo), Đọc Ebook Pháp Luật Về Thanh Tra Nhân Dân (Sách Chuyên Khảo) Online, Ebook Pháp Luật Về Thanh Tra Nhân Dân (Sách Chuyên Khảo) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Pháp Luật Về Thanh Tra Nhân Dân (Sách Chuyên Khảo) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Pháp Luật Về Thanh Tra Nhân Dân (Sách Chuyên Khảo) Cho Android - Iphone - IOS, Download Pháp Luật Về Thanh Tra Nhân Dân (Sách Chuyên Khảo) Free Ebook, Xem Sách Pháp Luật Về Thanh Tra Nhân Dân (Sách Chuyên Khảo) Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start