Phân Tích Báo Cáo Tài Chính PRC/EPUB/PDF

Ebook Phân Tích Báo Cáo Tài Chính đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phân Tích Báo Cáo Tài Chính với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính
Phân tích báo cáo tài chính là một trong những nội dung cơ bản của phân tích kinh doanh. Trong quá trình phân tích, các chuyên giá phân tích không chỉ đơn thuần đánh giá tình hình tài chính của các doanh nghiệp qua các chỉ tiêu mà còn phải đi sâu vào tìm hiểu bản chất và đánh giá thực chất biến động của các chỉ tiêu tài chính như thế nào.
Từ đó đưa ra các biện pháp ảnh hưởng tích cực đến các chỉ tiêu tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp với xu thế biến đổi của các quy luật khách quan trong nền kinh tế thị trường.Để nâng cao trình độ chuyên môn về quản trị doanh nghiệp, kinh tế cho các đối tượng: sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh, kế toán viên,…
Cuốn sách PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH của tác giả Nguyễn Ngọc Quang giúp mọi đối tượng có tài liệu cơ bản nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn nhằm đạt được trình độ chuyên sâu về phân tích tài chính, nâng cao trình độ quản lý trong các đơn vị của nền kinh tế thị trường. 
MỤC LỤC:
Phần thứ nhất: Những lý luận cơ bản của phân tích báo cáo tài chính
Chương 1: Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính
Chương 2: Hệ thống báo cáo tài chính – cơ sở dữ liệu để phân tích
Phần thứ 2: Nội dung phân tích báo cáo tài chính
Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính
Chương 4: Phân tích tổng quan tình hình tài chính
Chương 5: Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
Chương 6: Phân tích hiệu quả kinh doanh
Chương 7: Phân tích rủi ro kinh doanh
Phần 3: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các đơn vị đặc thủ
Chương 8: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại
Chương 9: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu


Download Ebook Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Miễn Phí, Tải Sách Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Đọc Ebook Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Online, Ebook Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Cho Điện Thoại, Tải Ebook Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Cho Android - Iphone - IOS, Download Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Free Ebook, Xem Sách Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start