Phân Tích Báo Cáo Tài Chính ( Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) PRC/EPUB/PDF

Ebook Phân Tích Báo Cáo Tài Chính ( Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phân Tích Báo Cáo Tài Chính ( Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính ( Lý Thuyết - Bài Tập - Bài Giải)
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (LÝ THUYẾT, BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI)
 
Trong cuộc sống thường nhật của moị người là tìm kiếm thu nhập chính đáng với khả năng và trí tuệ của mình. Trong hoạt động kinh doanh cũng vậy, đối với một doanh nghiệp phải làm sao quản lý tài sản hiện có một cách hiệu quả nhất. Như vậy, thông tin nào là cần thiết cho giám đốc doanh nghiệp, và vấn đề là làm thế nào để liên kết các thông tin kế toán cung cấp phục vụ cho việc ra quyết định tức thời và hữu ích. Chẳng hạn, những nhà quản trị cần biết số lượng tiền trong tài khoản ngân hàng của công ty; các loại và số lượng chứng khoán công ty đang nắm giữ, các loại và số lượng hàng hóa trong kho; số nợ đối với các chủ nợ hay các nhà đầu tư khác nhau.
 
Những thông tin mà bất kỳ một nhà quản trị nào cũng cần biết thì đều nằm trong báo cáo mà những kế toán viên chuyên nghiệp thường gọi là báo cáo tài chính. Tại sao họ gọi là báo cáo tài chính, rất đơn giản vì đây chỉ là báo cáo ghi lại tình hình tài chính của một công ty, một tổ chức tại một thời điểm nào đó, hay trong một giai đoạn kinh doanh. Thông tin này có hữu ích gì đối với quản trị không? Nhà quản trị làm gì để biết được các thông tin hữu ích đó nhằm đưa ra quyết định có cơ sở thuyết phục hơn? Câu trả lời đơn giản là phải hiểu được các báo cáo tài chính đó.
 
Vấn đề quan trọng đối với độc giả, nhất là những nhà quản trị công ty nói chung và giám đốc nói riêng không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết về công việc kinh doanh mà còn phải biết kinh doanh như thế nào để có hiệu quả, và thông tin kế toán sẽ giúp cho độc giả hiểu được một phần nào đó. Từ thực tiễn đó, đã thôi thúc tác giả mạnh dạn viết cuốn sách Phân tích báo cáo tài chính Lý thuyết, bài tập và bài giải để góp một chút khiêm tốn vào tủ sách học tập và tham khảo của độc giả. Cuốn sách được tham khảo từ những tài liệu mới nhất trong nước và nước ngoài, đồng thời cập nhật đầy đủ những thay đổi về phương pháp xử lý, đưa ra những tình huống thực tế mà các nhà quản trị cần quan tâm.
 
MỤC LỤC
Chương 1: Tổng quan về báo cáo tài chính
1. Giới thiệu về báo cáo tài chính
2. Hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam
3. Đọc và hiểu các báo cáo tài chính
4. Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Chương 2: Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính của công ty
1. Ý nghĩa và mục đích phân tích báo cáo tài chính
2. Tài liệu và hướng dẫn phân tích
3. Nội dung phân tích báo cáo tài chính
4. Các phương pháp phân tích tài chính
5. Phương pháp phân tích dự báo
6. Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Chương 3: Các phương pháp kỹ thuật sử dụng chủ yêu storng phân tích báo cáo tài chính
1. Các phương pháp sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính của công ty
2. Phương pháp so sánh ứng dụng trong phân tích báo cáo tài chính của công ty
3. Phương pháp phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến hiện tượng kinh tế
4. Phân tích dự báo bằng phương trình hồi quy
5. Ứng dụng excel trong kỹ thuật phân tích dự báo
6. Ứng dụng excel tỏng phân tích rủi ro
7. Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Chương 4: Phân tích khái quát tình hình tài chính
1. Phân tích chung tình hình tài chính
2. Phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang
3. Phân tích báo cáo tài chính theo chiều dọc
4. Phân tích xu hướng của báo cáo tài chính
5. Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Chương 5: Phân tích khả năng thanh toán
1. Phân tích khả năng thanh toán
2. Phân tích khả năng thanh toán nhanh bằng tiền
3. Phân tích khả năng thanh toán hiện thời
4. Phân tích khả năng thanh toán nhanh
5. Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Chương 6: Phân tích hiệu quả hoạt động
1. Vòng quay hàng tồn kho
2. Vòng quay khoản phải thu
3. Vòng quay tài sản ngắn hạn
4. Vòng quay tài sản dài hạn
5. Vòng quay tổng tài sản
6. Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Chương 7: Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính
1. Tỷ số nợ trên tổng tài sản
2. Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu
3. Tỷ số khả năng trả lãi hay tỷ số trang trải lãi vay
4. Tỷ số khả năng trả nợ
5. Phân tích các đòn bẩy kinh tế
6. Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Chương 8: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1. Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu
2. Tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản
3. Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản
4. Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu
5. Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Chương 9: Phân tích khả năng sinh lời
1. Tỷ số lợi nhuận giữ lại
2. Tỷ số tăng trưởng bền vững
3. Tỷ số giá thị trường của cổ phiếu so với lợi nhuận
4. Tỷ số giá thị trường và giá sổ sách
5. Tỷ số lợi nhuận cổ phiếu so với giá thị trường
6. Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Chương 10: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1. Tổng quan về báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay còn gọi là báo cáo ngân lưu
2. Nội dung của báo cáo ngân lưu
3. Các phương pháp tính toán dòng ngân lưu
4. Một số giao dịch thông thường và sự ảnh hưởng đến dòng ngân lưu
5. Phân tích báo cáo ngân lưu
6. Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng


Download Ebook Phân Tích Báo Cáo Tài Chính ( Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) Miễn Phí, Tải Sách Phân Tích Báo Cáo Tài Chính ( Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải), Đọc Ebook Phân Tích Báo Cáo Tài Chính ( Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) Online, Ebook Phân Tích Báo Cáo Tài Chính ( Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Phân Tích Báo Cáo Tài Chính ( Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Phân Tích Báo Cáo Tài Chính ( Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) Cho Android - Iphone - IOS, Download Phân Tích Báo Cáo Tài Chính ( Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) Free Ebook, Xem Sách Phân Tích Báo Cáo Tài Chính ( Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start