1

Phan Thanh Giản – Nỗi Đau Trăm Năm PRC/EPUB/PDF

Ebook Phan Thanh Giản – Nỗi Đau Trăm Năm đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phan Thanh Giản – Nỗi Đau Trăm Năm với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Phan Thanh Giản - Nỗi Đau Trăm Năm
Phan Thanh Giản – Nỗi Đau Trăm Năm
Như nhà sử học Dương Trung Quốc đã viết trong một bài báo cách đây vài năm: “Sử học về vùng đất phía Nam với công cuộc nam tiến của dân tộc, vai trò của các Chúa Nguyễn và triều đại nhà Nguyễn đối với sự nghiệp dựng nước, việc đánh giá lại không ít nhân vật lịch sử như Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn An Ninh… và đặc biệt là những đóng góp to lớn của nhân dân Nam Bộ trong những thử thách lịch sử thời hiện đại và đương đại của cách mạng Việt Nam luôn là đề tài hấp dẫn cho các nhà nghiên cứu lịch sử…”.
Để viết loạt sách “Truyện ký lịch sử” về Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, tác giả  – nhà văn Hoàng Lại Giang đã tham khảo nhiều tập chính sử, dã sử cùng những giai thoại của người dân miền Nam để có thể “trình làng” những tác phẩm có giá trị, gần gũi, dể đọc dễ nhớ, góp phần làm phong phú nền sử học nước nhà bằng con đường văn học.


Download Ebook Phan Thanh Giản – Nỗi Đau Trăm Năm Miễn Phí, Tải Sách Phan Thanh Giản – Nỗi Đau Trăm Năm, Đọc Ebook Phan Thanh Giản – Nỗi Đau Trăm Năm Online, Ebook Phan Thanh Giản – Nỗi Đau Trăm Năm Cho Điện Thoại, Tải Ebook Phan Thanh Giản – Nỗi Đau Trăm Năm Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Phan Thanh Giản – Nỗi Đau Trăm Năm Cho Android - Iphone - IOS, Download Phan Thanh Giản – Nỗi Đau Trăm Năm Free Ebook, Xem Sách Phan Thanh Giản – Nỗi Đau Trăm Năm Trực Tuyến Online...