Phân Biệt Và Hàn Nối Linh Kiện, Thiết Bị Điện Tử PRC/EPUB/PDF

Ebook Phân Biệt Và Hàn Nối Linh Kiện, Thiết Bị Điện Tử đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phân Biệt Và Hàn Nối Linh Kiện, Thiết Bị Điện Tử với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Phân Biệt Và Hàn Nối Linh Kiện, Thiết Bị Điện Tử

Phân Biệt Và Hàn Nối Linh Kiện, Thiết Bị Điện Tử

Nội dung chủ yếu của cuốn sách bao gồm bốn học phần sau: phân biệt và đo kiểm tra linh kiện cơ bản, phân biệt và đo kiểm
tra linh kiện ứng dụng, phân biệt và đo kiểm tra mạch điện IC, kỹ thuật và huấn luyện hàn nối điện tử.

Cuốn sách này giảng giải kỹ lưỡng phương pháp cơ bản phân biệt và hàn nối linh kiện điện tử từ các mặt hình dạng, cấu tạo,
thông số chủ yếu, kiểm tra và hàn nối linh kiện bằng hình thức nhiều hình minh họa. Trọng điểm nhấn mạnh bồi dưỡng học tập
tự chủ và năng lực thực tiễn cho học sinh, sinh viên thực hiện “Học trong làm, dạy trong làm, dạy và học hợp nhất”, đồng
thời dung hòa giới hạn giữa lý thuyết với thực hành và thực tập, kết hợp dạy học lý thuyết và sản xuất, phục vụ kỹ thuật.

Các khâu dạy học tương đối tập trung, nơi dạy học trực tiếp có phòng thực nghiệm hoặc không gian thực tập. Học sinh, sinh
viên qua học tập bài học, có thể nhanh chóng phân biệt linh kiện điện tử thường dùng, đồng thời có đủ kỹ năng thao tác cơ
bản kỳ thuật hàn nối các linh kiện, bồi dưỡng học sinh, sinh viên năng lực biết làm, biết tư duy, biết thực tiễn, đặt nền
móng cho việc tiếp tục học tập những bài học tiếp theo, nâng cao tố chất toàn diện, hình thành năng lực nghề nghiệp.


Download Ebook Phân Biệt Và Hàn Nối Linh Kiện, Thiết Bị Điện Tử Miễn Phí, Tải Sách Phân Biệt Và Hàn Nối Linh Kiện, Thiết Bị Điện Tử, Đọc Ebook Phân Biệt Và Hàn Nối Linh Kiện, Thiết Bị Điện Tử Online, Ebook Phân Biệt Và Hàn Nối Linh Kiện, Thiết Bị Điện Tử Cho Điện Thoại, Tải Ebook Phân Biệt Và Hàn Nối Linh Kiện, Thiết Bị Điện Tử Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Phân Biệt Và Hàn Nối Linh Kiện, Thiết Bị Điện Tử Cho Android - Iphone - IOS, Download Phân Biệt Và Hàn Nối Linh Kiện, Thiết Bị Điện Tử Free Ebook, Xem Sách Phân Biệt Và Hàn Nối Linh Kiện, Thiết Bị Điện Tử Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start