Những Vấn Đề Sai Sót Cần Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác Điều Tra, Xét Xử, Giải Quyết Các Vụ Án PRC/EPUB/PDF

Ebook Những Vấn Đề Sai Sót Cần Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác Điều Tra, Xét Xử, Giải Quyết Các Vụ Án đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Những Vấn Đề Sai Sót Cần Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác Điều Tra, Xét Xử, Giải Quyết Các Vụ Án với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Những Vấn Đề Sai Sót Cần Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác Điều Tra, Xét Xử, Giải Quyết Các Vụ Án
Giới thiệu sách: NHỮNG VẤN ĐỀ SAI SÓT CẦN RÚT KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, XÉT XỬ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN

NHỮNG VẤN ĐỀ SAI SÓT CẦN RÚT KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, XÉT XỬ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN
Nội dung cuốn sách gồm 4 phần chính sau:
Phần I. TƯ PHÁP, LẬP PHÁP VÀ HÀNH PHÁP – NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI
– CẢI CÁCH TƯ PHÁP MỘT TRONG NHỮNG MẶT CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
– LẬP PHÁP – NHỮNG NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI
– HÀNH PHÁP – NHỮNG PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN
Phần II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA ĐỘI NGŨ THỰC THI CÔNG VỤ
– NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN VÀ THI HÀNH ÁN
– NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM PHÁN – ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA XÃ HỘI
– NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỘI THẨM – NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI
– NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU TRA VIÊN TRONG TÌNH HÌNH MỚI
– NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM SÁT VIÊN – GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
Phần III. THỰC TRẠNG NHỮNG SAI SÓT TRONG ĐIỀU TRA, XÉT XỬ, GIẢI QUYẾT VỤ ÁN VÀ VIỆC RÚT KINH NGHIỆM QUA MỘT SỐ VỤ ÁN
Phần IV. QUY ĐỊNH XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH TƯ PHÁP TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ MỘT SỐ HƯỚNG DẪN , QUYẾT ĐỊNH MỚI BAN HÀNH
*** Để tránh mua hàng không như giới thiệu, Quý khách được xem nội dung sách trước khi thanh toán, sách đã được bọc plastic bằng máy ép nhiệt miễn phí!


Download Ebook Những Vấn Đề Sai Sót Cần Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác Điều Tra, Xét Xử, Giải Quyết Các Vụ Án Miễn Phí, Tải Sách Những Vấn Đề Sai Sót Cần Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác Điều Tra, Xét Xử, Giải Quyết Các Vụ Án, Đọc Ebook Những Vấn Đề Sai Sót Cần Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác Điều Tra, Xét Xử, Giải Quyết Các Vụ Án Online, Ebook Những Vấn Đề Sai Sót Cần Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác Điều Tra, Xét Xử, Giải Quyết Các Vụ Án Cho Điện Thoại, Tải Ebook Những Vấn Đề Sai Sót Cần Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác Điều Tra, Xét Xử, Giải Quyết Các Vụ Án Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Những Vấn Đề Sai Sót Cần Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác Điều Tra, Xét Xử, Giải Quyết Các Vụ Án Cho Android - Iphone - IOS, Download Những Vấn Đề Sai Sót Cần Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác Điều Tra, Xét Xử, Giải Quyết Các Vụ Án Free Ebook, Xem Sách Những Vấn Đề Sai Sót Cần Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác Điều Tra, Xét Xử, Giải Quyết Các Vụ Án Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start