img242_11
img242_11

Nhận Thức Phật Giáo PRC/EPUB/PDF

Ebook Nhận Thức Phật Giáo đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Nhận Thức Phật Giáo với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

“Chúng ta học với Phật là học pháp chân thật, học chánh giác, chỉ có chánh giác mới có thể giải quyết được vấn đề.

Giải quyết vấn đề gì vậy?

Lìa tất cả khổ, được tất cả vui, chân thật lìa khổ được vui.”

(Hòa Thượng Tịnh Không)

“Tam Bảo là gì vậy?

Mọi người đều biết gọi là Phật – Pháp – Tăng. Mọi người biết được Phật – Pháp – Tăng nhưng không biết ý nghĩa của ba chữ Phật – Pháp – Tăng, vật thì theo cách khác mà nói bạn vẫn chưa có Quy y. Phật ở bên ngoài là tượng Phật bằng gỗ, bằng xi măng. Có câu rằng: “Bồ Tát đất qua sông còn khó giữ được thân”, bạn nương vào đó thì bạn làm sao có thể nương được chứ?…

Phật dạy bạn Quy y là nương vào Tự Tánh Tam Bảo của bạn, không phải bên ngoài tâm tánh của bạn. Phật là ý nghĩa của giác ngộ, tự tánh giác chính là Phật bảo, tự tánh chánh chính là Pháp bảo, tự tánh tịnh chính là Tăng bảo. Cho nên, Phật – Pháp – Tăng (Tam Bảo) là Giác – Chánh – Tịnh.”

(Trích Nhận Thức Phật Giáo)


Download Ebook Nhận Thức Phật Giáo Miễn Phí, Tải Sách Nhận Thức Phật Giáo, Đọc Ebook Nhận Thức Phật Giáo Online, Ebook Nhận Thức Phật Giáo Cho Điện Thoại, Tải Ebook Nhận Thức Phật Giáo Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Nhận Thức Phật Giáo Cho Android - Iphone - IOS, Download Nhận Thức Phật Giáo Free Ebook, Xem Sách Nhận Thức Phật Giáo Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start