Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người PRC/EPUB/PDF

Ebook Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Ngũ-giới (pañcasīla) là thường-giới (nicca-sīla) của tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả, không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc nào cả, hễ là người tại gia thì phải giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch và trọn vẹn, bất luận là người có thọ-trì ngũ-giới hoặc không thọ-trì ngũ-giới cũng đều có bổn phận giữ gìn ngũ-giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn.

*Nếu người nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn ngũ-giới của mình được trong sạch và trọn vẹn thì người ấy đã tạo đại-thiện-nghiệp giữ giới có cơ-hội cho quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại. Người ấy sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới có cơ-hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện-giới ấy.

* Nếu người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, phạm điều-giới trong ngũ-giới thì người ấy đã tạo ác-nghiệp phạm giới có cơ-hội cho quả xấu, quả khổ trong kiếp hiện-tại. Người ấy sau khi chết, ác-nghiệp phạm giới có cơ-hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.

 


Download Ebook Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người Miễn Phí, Tải Sách Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người, Đọc Ebook Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người Online, Ebook Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người Cho Điện Thoại, Tải Ebook Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người Cho Android - Iphone - IOS, Download Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người Free Ebook, Xem Sách Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start