Nghiên Cứu Về Duy Thức Học PRC/EPUB/PDF

Ebook Nghiên Cứu Về Duy Thức Học đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Nghiên Cứu Về Duy Thức Học với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Nghiên Cứu Về Duy Thức Học
Nghiên Cứu Về Duy Thức Học
Hết thảy vạn hữu đều được nhìn tư ba phạm trù nhận thức: không, giả và trung đạo. Nếu nhìn các pháp qua lăng kính biến chế sở chấp thì thấy các pháp duyên sanh là có, nên dường như là không phải không, nhưng thực tế thì đương thể tức không vì đều là pháp duyên sanh. Nếu được nhìn từ phạm trù y tha khởi tánh thì các pháp là giả, vì các pháp duyên sanh chỉ là giả danh, như kinh Lăng nghiêm nói: “Trung gian vô thật tánh”. Đứng về mặt viên thành thật tánh thì các pháp duyên sanh là như thật không, nên gọi là chân không; và cũng là như thật bất không , nên gọi là diệu hữu. Trong cái chân không diệu hữu thì hại nghĩa phi hữu, phi không đều tương quan tồn tại bất tức bất ly, nên gọi là trung đạo.


Download Ebook Nghiên Cứu Về Duy Thức Học Miễn Phí, Tải Sách Nghiên Cứu Về Duy Thức Học, Đọc Ebook Nghiên Cứu Về Duy Thức Học Online, Ebook Nghiên Cứu Về Duy Thức Học Cho Điện Thoại, Tải Ebook Nghiên Cứu Về Duy Thức Học Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Nghiên Cứu Về Duy Thức Học Cho Android - Iphone - IOS, Download Nghiên Cứu Về Duy Thức Học Free Ebook, Xem Sách Nghiên Cứu Về Duy Thức Học Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start