Một Số Vấn Đề Về Chính Sách Ngôn Ngữ Đối Với Cộng Đồng Người Chăm Trong Sự Phát Triển Bền Vững Vùng Nam Bộ PRC/EPUB/PDF

Ebook Một Số Vấn Đề Về Chính Sách Ngôn Ngữ Đối Với Cộng Đồng Người Chăm Trong Sự Phát Triển Bền Vững Vùng Nam Bộ đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Một Số Vấn Đề Về Chính Sách Ngôn Ngữ Đối Với Cộng Đồng Người Chăm Trong Sự Phát Triển Bền Vững Vùng Nam Bộ với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Một Số Vấn Đề Về Chính Sách Ngôn Ngữ Đối Với Cộng Đồng Người Chăm Trong Sự Phát Triển Bền Vững Vùng Nam Bộ
Một Số Vấn Đề Về Chính Sách Ngôn Ngữ Đối Với Cộng Đồng Người Chăm Trong Sự Phát Triển Bền Vững Vùng Nam Bộ
Cuốn sách là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng sử dụng ngôn ngữ của người Chăm Nam Bộ, trong mối tương quan về sự phân bố chức năng giữa tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia, với ngôn ngữ dân tộc thiểu số – trường hợp tiếng Chăm, nghiên cứu làm rõ vai trò của chính sách ngôn ngữ đối với tình hình sử dụng ngôn ngữ của cộng đồng người Chăm ở Nam Bộ, đưa ra những luận cứ làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam nhằm hỗ trợ, thúc đẩy trạng thái song ngữ tích cực của người Chăm trong sự phát triển bền vững vùng Nam bộ.
Cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và một số vấn đề về chính sách ngôn ngữ
Chương 2: Cảnh huống ngôn ngữ của người Chăm ở Nam Bộ
Chương 3: Tình hình sử dụng ngôn ngữ tại cộng đồng người Chăm ở Nam Bộ
Chương 4: Chính sách ngôn ngữ đối với cộng đồng người Chăm – đề xuất và kiến nghị


Download Ebook Một Số Vấn Đề Về Chính Sách Ngôn Ngữ Đối Với Cộng Đồng Người Chăm Trong Sự Phát Triển Bền Vững Vùng Nam Bộ Miễn Phí, Tải Sách Một Số Vấn Đề Về Chính Sách Ngôn Ngữ Đối Với Cộng Đồng Người Chăm Trong Sự Phát Triển Bền Vững Vùng Nam Bộ, Đọc Ebook Một Số Vấn Đề Về Chính Sách Ngôn Ngữ Đối Với Cộng Đồng Người Chăm Trong Sự Phát Triển Bền Vững Vùng Nam Bộ Online, Ebook Một Số Vấn Đề Về Chính Sách Ngôn Ngữ Đối Với Cộng Đồng Người Chăm Trong Sự Phát Triển Bền Vững Vùng Nam Bộ Cho Điện Thoại, Tải Ebook Một Số Vấn Đề Về Chính Sách Ngôn Ngữ Đối Với Cộng Đồng Người Chăm Trong Sự Phát Triển Bền Vững Vùng Nam Bộ Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Một Số Vấn Đề Về Chính Sách Ngôn Ngữ Đối Với Cộng Đồng Người Chăm Trong Sự Phát Triển Bền Vững Vùng Nam Bộ Cho Android - Iphone - IOS, Download Một Số Vấn Đề Về Chính Sách Ngôn Ngữ Đối Với Cộng Đồng Người Chăm Trong Sự Phát Triển Bền Vững Vùng Nam Bộ Free Ebook, Xem Sách Một Số Vấn Đề Về Chính Sách Ngôn Ngữ Đối Với Cộng Đồng Người Chăm Trong Sự Phát Triển Bền Vững Vùng Nam Bộ Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start