18358_p24774.jpg
18358_p24774.jpg

Lý Thuyết Tài Chính Công PRC/EPUB/PDF

Ebook Lý Thuyết Tài Chính Công đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Lý Thuyết Tài Chính Công với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Lý Thuyết Tài Chính Công:

Chương 1: Khu vực công và tài chính công
Khu vực công
Khái niệm và đặc điểm tài chính công
Sự phát triển tài chính công
Bản chất và chức năng tài chính công
Vai trò của tài chính công trong hệ thống tài chính quốc gia
Chương 2: Hiệu quả và công bằng trong phân phối
Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc
Hiệu quả Pareto
Các định lý về hiệu quả trong kinh tế học phúc lợi
Mối quan hệ giữa hiệu quả và công bằng
Chương 3: Hàng hóa công và chi tiêu công
Hàng hóa công
Khái niệm và vai trò chi tiêu công
Đánh giá  chi tiêu công
Quản lý chi tiêu công
Chương 4: Phân tích lợi ích chi phí dự án công
Khái niệm phương pháp phân tích chi phí – lợi ích
Những vấn đề cơ bản trong phân tích lợi ích – chi phí của dự án đầu tư
Phân tích lợi ích và chi phí dự án công
Chương 5: Lý thuyết lựa chọn công
Khái niệm lựa chọn công
Lựa chọn công trong nền dân chủ trực tiếp
Lựa chọn công trong nền dân chủ đại diện
Kiểm soát quy mô chi tiêu của chính phủ
Chương 6: Lập danh sách theo kết quả đầu ra và khuôn khổ chi tiêu công trung hạn
Những tiếp cận cơ bản về lập ngân sách theo kết quả đầu ra
Phương pháp luận xác định các đầu ra
Khuôn khổ chi tiêu công trung hạn
Chương 7: Lý thuyết thuế chuẩn tắc
Thuế trong luồng luân chuyển thu nhập và chi tiêu của xã hội
Phạm vi ảnh hưởng của thuế
Lý thuyết thuế chuẩn tắc
Chương 8: Khuôn khổ phân tích chính sách thuế
Thuế và sự phân phối thu nhập
Thuế và hiệu quả kinh tế
Phân tích thuế tối ưu
Chương 9: Bội chi ngân sách nhà nước
Bội chi ngân sách nhà nước
Quản lý nợ công
Chương 10: Chính sách tài chính công
Khái niệm chính sách tài chính công
Mục tiêu và quan điểm đổi mới chính sách tài chính công của Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010
Nội dung đổi mới chính sách tài chính công

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Lý Thuyết Tài Chính Công Miễn Phí, Tải Sách Lý Thuyết Tài Chính Công, Đọc Ebook Lý Thuyết Tài Chính Công Online, Ebook Lý Thuyết Tài Chính Công Cho Điện Thoại, Tải Ebook Lý Thuyết Tài Chính Công Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Lý Thuyết Tài Chính Công Cho Android - Iphone - IOS, Download Lý Thuyết Tài Chính Công Free Ebook, Xem Sách Lý Thuyết Tài Chính Công Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start