Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất PRC/EPUB/PDF

Ebook Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất

Thời gian gần đây, Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều quy định mới về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực như: Nghị
định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (áp dụng từ ngày 5-10-2017) Nghị
định 33/2017/NĐ-CP ngày 03-04-2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, Nghị
định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13-03-2017 Sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển,
đảo và thềm lục địa của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Nghị định 41/2017/NĐ-CP – Sửa đổi nghị định về xử phạt vi
phạm hành chính thủy sản; chăn nuôi; quản lý rừng,

Để giúp các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản
lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định về
xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách: Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính và Văn Bản Hướng Dẫn
Thi Hành Mới Nhất

Cuốn sách gồm các phần sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Phần thứ ba. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Phần thứ tư. Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thủy sản, thú y, vật nuôi, tài nguyên nước và khoáng sản, biển và thềm
lục địa Việt Nam

Phần thứ năm. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan, văn hóa, thể thao, du lịch và quảng
cáo

Phần thứ sáu. Hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính

Phần thứ bảy. Giải đáp các tình huống về xử lý vi phạm hành chính

 

 


Download Ebook Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất Miễn Phí, Tải Sách Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất, Đọc Ebook Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất Online, Ebook Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất Cho Điện Thoại, Tải Ebook Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất Cho Android - Iphone - IOS, Download Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất Free Ebook, Xem Sách Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start