Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 ( Áp Dụng Từ 01-07-2016) PRC/EPUB/PDF

Ebook Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 ( Áp Dụng Từ 01-07-2016) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 ( Áp Dụng Từ 01-07-2016) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 ( Áp Dụng Từ 01-07-2016)
Chương I  : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II : THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN
Chương III : CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG
Chương IV : NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG
Chương V  : CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI
Chương VI : CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ
Chương VII : CẤP, TỐNG ĐẠT, THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG
Chương VIII : PHÁT HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
Chương IX : KHỞI KIỆN, THỤ LÝ VỤ ÁN
Chương X : THỦ TỤC ĐỐI THOẠI VÀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ
Chương XI : PHIÊN TÒA SƠ THẨM
Chương XII :THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, DANH SÁCH CỬ TRI TRƯNG CẦU Ý DÂN
 
Chương XIII : THỦ TỤC PHÚC THẨM
Chương XIV : GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC RÚT GỌN TẠI TÒA ÁN
Chương XV : THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM
Chương XVI: THỦ TỤC TÁI THẨM
Chương XVII : THỦ TỤC ĐẶC BIỆT XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Chương XVIII : THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Chương XIX : THỦ TỤC THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
Chương XX : XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Chương XXI : KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Chương XXII: ÁN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ TỐ TỤNG KHÁC
Chương XXIII : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
 
 
 
 


Download Ebook Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 ( Áp Dụng Từ 01-07-2016) Miễn Phí, Tải Sách Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 ( Áp Dụng Từ 01-07-2016), Đọc Ebook Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 ( Áp Dụng Từ 01-07-2016) Online, Ebook Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 ( Áp Dụng Từ 01-07-2016) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 ( Áp Dụng Từ 01-07-2016) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 ( Áp Dụng Từ 01-07-2016) Cho Android - Iphone - IOS, Download Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 ( Áp Dụng Từ 01-07-2016) Free Ebook, Xem Sách Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 ( Áp Dụng Từ 01-07-2016) Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start